Meld u aan voor onze nieuwsbrief


barendrecht wonen

Zuinig zijn op onze ruimte

De afgelopen decennia hebben laten zien dat de stedelijke agglomeraties steeds verder groeien, zeker afgezet tegen het landelijk gebied. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Standpunten:

37. Lokale projecten

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, zoveel mogelijk met behoud van hun sociale netwerk. De gemeente stimuleert de bouw van voldoende levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen bij zorgcomplexen. Voorbeeldlocaties zijn: de uitbreiding van het complex Borgstede , locatie Rabobank en Postkantoor/ Brandweerga-rage, schoolcomplex aan de Botter.

38. Sociale sector

Het CDA streeft er naar dat de nieuwbouw woningproductie voor 30 % uit sociale huur of koopwoningenwoningen moet bestaan. Goedkope koopprojecten die als ‘maatschappelijk gebonden eigendom’ worden ingezet en/of met startersleningen worden gestimuleerd.

39. Bouwen voor de Barendrechter

De gemeente maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die de landelijke en regionale regelgeving biedt om nieuwbouwwoningen als eerste aan Barend-rechtse burgers aan te bieden.

40. Stationslocatie

Aan beide zijden van het NS-station wordt intensief grondgebruik gestimuleerd. Enerzijds geldt dit voor de realisering van een woningbouwproject en anderzijds bedrijfsgebouwen rond de entree van de bedrijvenkant van het station.

41. Collectief opdrachtgeverschap

Het CDA is voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven.
Waar daaraan behoefte is, kunnen minder grote huizen gebouwd worden, met een flexibele indeling. Denk bijvoor-beeld aan een huis met mogelijkheden voor het bouwen van een toekomstige tweede of eventueel derde bouwlaag als er gezinsuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte toeneemt.
Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert. Hierbij moet ook gedacht worden aan mantelzorgwonen en woningen voor drie generaties.

42. Herstructureren bedrijventerreinen

Het herstructureren van bedrijventerreinen krijgt voorrang op de aanleg van nieuwe terreinen. De gemeente investeert samen met de bedrijven. Waar de gemeente grond inbrengt, kan worden terugverlangd dat er werkzoekenden
uit de gemeente bij bedrijven in dienst worden genomen.