Heeft u vragen over onderstaande onderwerpen, stel ze dan via de algemene mail fractie@cdabarendrecht.nl

of direct aan woordvoerder:

Jilles van der Stoep: jilles@cdabarendrecht.nl
Wiljo Reijnders:  wiljo@cdabarendrecht.nl
Rolinka van der Graaff: rolinka@cdabarendrecht.nl
Arno Schippers: arno@cdabarendrecht.nl
Arjan Sullock Enzlin: arjan@cdabarendrecht.nl

 

Woordvoerderschap ‘Commissie Samenleving’
Algemene bestuurlijke aangelegenheden lokaal en regionaal/ Jilles van der Stoep
Evenementen/internationale betrekking (vriendschapsbanden) Rolinka van der Graaff
Openbare orde/veiligheid en wijkveiligheidsplannen als onderdeel wijkregie Jilles van der Stoep
Communicatie. Servicecentrum, Dienstverlening, Digitaal Loket,  ICT Jilles van der Stoep
Onderwijs-  volwasseneducatie Rolinka van der Graaff
Sport en Recreatie Rolinka van der Graaff
Culturele Zaken, Bibliotheek Rolinka van der Graaff
Peuterspeelzalen, kinderopvang, Bredeschool Rolinka van der Graaff
Emancipatie en minderhedenbeleid Rolinka van der Graaff
Subsidiebeleid Jilles van der Stoep
Werkgelegenheid, activering en werkprojecten Jilles van der Stoep
Participatiewet Jilles van der Stoep
Wet Werk en Bijstand, minimabeleid, sociale zaken Jilles van der Stoep
Algemeen maatschappelijk werk (incl. Sociaal loket en Huiselijk Geweld) Rolinka van der Graaff
Jeugd- en jongerenwerk en WMO onderdeel jongeren Rolinka van der Graaff
Ouderenwerk Jilles van der Stoep
WMO, Gehandicaptenbeleid Jilles van der Stoep
Vrijwilligerswerk Rolinka van der Graaff
Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) onderdelen huishoudelijke hulp en mantelzorgers Jilles van der Stoep
WMO, onderdeel sociale cohesie Rolinka van der Graaff
Volksgezondheid, GGD Rolinka van der Graaff
Woordvoerderschap ‘Commissie Ruimte’
Centrumaanpak Wiljo Reijnders
Zuidrand Barendrecht, Zuidpolder, Buitengebied Wiljo Reijnders
(Her)ontwikkeling bedrijventerreinen Wiljo Reijnders
Ruimtelijke ontwikkelingen (incl. bestemmingsplannen) Arjan Sullock Enzlin
Volkshuisvesting/Sociale woningbouw Arjan Sullock Enzlin
Milieubeleid/afvalbeleid Wiljo Reijnders
Omgevingsvergunningen Arjan Sullock Enzlin
Monumentenbeleid Arjan Sullock Enzlin
Openbare Werken Arjan Sullock Enzlin
Wijkregie (excl. Veiligheid) Arjan Sullock Enzlin
Verkeer en vervoer Arjan Sullock Enzlin
Ondergrond Arjan Sullock Enzlin
Nieuw Reijerwaard Wiljo Reijnders
NRIJ Wiljo Reijnders
   
Woordvoerderschap ‘Commissie Planning & Control’
Gemeentelijke heffingen, belastingen en tarieven Arno Schippers
Nota reserves en voorzieningen Arno Schippers
Bestuursrapportages Arno Schippers
Jaarrekeningen Arno Schippers
Voorjaarsnota Arno Schippers
Begroting Arno Schippers
Bedrijfsvoering Wiljo Reijnders
Economische Zaken Wiljo Reijnders
Nutsbedrijven Wiljo Reijnders
Grondbedrijf Arno Schippers
Verbonden partijen Arno Schippers
OMMIJ Wiljo Reijnders

 Vastgesteld in de fractievergadering van 01 december 2016, aangepast febr 2017.