Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Zuidpolder

De afgelopen decennia hebben laten zien dat de stedelijke agglomeraties steeds verder groeien, zeker afgezet tegen het landelijk gebied. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer voor het handelen van het CDA. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente in haar doen en laten nadenkt over de gevolgen van haar handelen. Geen enkele keuze mag de keuzevrijheid van toekomstige generaties in de weg staan. Barendrecht ambieert een koploperspositie in de regio als het gaat om duurzaamheid.

Het CDA onderstreept de noodzaak de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. De ontwikkeling van de Zuidpolder is een van de middelen om dit doel in Barendrecht te bereiken, maar ook het aanbrengen van milieuvriendelijke oevers bij de wijksloten dragen hier aan bij.

Standpunt:

35. Balans tussen bouwen en groen

Ruimte voor bouwen kan op gespannen voet staan met ambities ten aanzien van groen en economie. In Barendrecht is de balans gevonden met de uitwerking van de Zuidpolder als groene buffer. De inrichting vindt plaats volgens een vastgesteld inrichtingsplan met externe financiering.