CDA- vragen betreffende bouwplanning Lohmanstraat / Postkantoorlocactie

LohmanstraatBARENDRECHT | Het CDA stelt vragen over de bouwplanning van de Lohmanstraat en de Postkantoorlocatie.
Naar aanleiding van de inspraak van dhr. Brantjes in de commissie ruimte van 19 april j.l. is duidelijk geworden dat de fasering van de bouw- en sloopplannen van de postkantoorlocatie en het gebied rond de Lohmanstraat  ervoor zorgen dat de huidige bewoners alleen via een wisselwoning naar de nieuwe postkantoorlocatie zouden kunnen verhuizen. Deze locatie zou de bewoners al geruime tijd als alternatief zijn voorgehouden.

In de Schakel van 21 april 2016 staat dat er aan de bewoners toezeggingen zouden zijn gedaan.

 

Het CDA heeft hierover volgende vragen:

  1. Zijn er toezeggingen gedaan aan de bewoners van de Lohmanstraat en zo ja, welke zijn dat?
  2. Bent u bereid de bouwplanning af te stemmen met de bewoners die het betreffen?
    Zo, nee. Wat is de reden hiervan?

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]

 


 

Bijlage inspraakreactie dhr K. Brantjes:

Inspraak in relatie tot overeenkomst met Patrimonium centrumplan.

19 april 2016, Cie Ruimte Gemeente Barendrecht

Op agenda van deze cie vergadering staat : 2 Samenwerkingsovereenkomst Patrimonium (alleen voor leden) .

Deze (concept-)overeenkomst is nog niet publiek gemaakt. Besloten behandelen ontneemt burgers de mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud. Geheimhouding is ook zinloos, omdat deze overeenkomst straks en publiek document wordt. Blijkbaar kan er iets het daglicht van de openbaarheid niet verdragen. Zeer slecht voor democratie, en Triest Voor Barendrecht (= TVB). Aangezien de gemeente het uitvoeren van de centrumplannen ook nog schaart onder de crisis en herstelwet worden voor belanghebbenden ook formele beroepsmogelijkheden uitgeschakeld. Het is laakbaar oneigenlijk gebruik. En dat moet vele miljoenen kosten.

Patrimonium informeerde de bewoners in de Driehoek op 11 april.

Voor de hand ligt om de fasering zo te laten zijn dat eerst op de ene plaats is gebouwd voordat op een andere plaats wordt afgebroken. Dit is ook 10 jaar lang zo gesteld van verschillende kanten. Nu lijkt in een overeenkomst tussen Patrimonium en gemeentebestuur een ongunstige timing te worden vastgelegd. Op eenzijdig aandringen van de gemeente. De directeur van Patrimonium heeft nadrukkelijk bevestigd, zelf een ander timing te willen, maar niet anders te mogen.

Patrimonium zal appartementen bouwen op de postkantoor-locatie. Die gereedkomen in april 2018. Patrimonium moet al in de herfst van 2017 de 35 woningen in “de Driehoek” afbreken. De gemeente zal die locatie dan kopen en als parkeerplaats inrichten. Zouden die parkeerplaatsen echt geen 6 maanden kunnen wachten ?

Twee direct duidelijke gevolgen van deze timing zijn:

  1. De woningvoorraad van Patrimonium neem eerst af met 36 afnemen en herstelt pas een half jaar later weer. Er is al een tekort aan sociale huurwoningen. Er blijft ook een doorgaande verplichting tot huisvesten van statushouders, en van regionale urgenties. En extra 36 huishoudens herplaatsen ? Dat kan niet opgevangen worden uit het jaarlijkse verloop. De jonge mensen op de wachtlijst kunnen Barendrecht dan wel helemaal vergeten. Sociale huurders worden zo “over de schutting”, naar de regio gegooid. En koopkracht vloeit ook weg.
  2. Huurders in de Driehoek, zitten al 10 jaar met een emotioneel slopende dreiging van gedwongen verhuizing, zonder een duidelijk zicht op een vergelijkbaar alternatief. De nieuwbouw door Patrimonium op de postkantoor-locatie bleef een pleister op de wond voor een groot aantal Patrimonium-huurders uit de Driehoek. Patrimonium biedt aan om mensen via een wisselwoning te laten overbruggen. Dubbele verhuizing komt zo bovenop de ellende van al 10 jaar. Dat zal niemand aankunnen. Nog los van de kosten. Patrimonium kondigde aan de inventarisatie van woonwensen te gaan starten. Dus precieze aantallen zijn nog niet bekend. En mensen zullen in hun ambities worden beïnvloed door de aangeboden ontwikkelingen.

En voor welk belang is dit centrumplan en deze spoed ? Speculerend is te denken dat de winkelpandeigenaren de enigen zijn die profiteren van een snelle uitbreiding van parkeergelegenheid. De winkeliers betalen hun voordeel in de huurverhogingen. Terwijl de parkeermogelijkheden in het centrum niet eens een urgent probleem zijn. En  zijn er winkelpanden waar de uitbreiding echt niet 6 maanden langer kan wachten ? Op de middenbaan is winkelruimte over. En een boycot van de centum-winkeliers ligt in het verschiet.

Barendrecht, 19 april 2016,     Klaas Brantjes