Helping Hand

Aandacht voor dementie

Helping HandBarendrecht | CDA doet een oproep om aandacht voor mensen met dementie in onze samenleving.

Het visiedocument ‘Samen bouwen aan Barendrecht‘ dat op 14 januari 2018  in de gemeenteraad is besproken geeft goed weer hoe onze inwoners tegen belangrijke onderwerpen binnen onze samenleving aankijken.

Wat is nu eigenlijk een visie?

“Waar staan we voor” en “waar gaan we voor” als Barendrecht dat is de kern van de visie. De visie geeft een beeld op de toekomst. Een beeld waarin alle inwoners, instellingen en ondernemers zich herkennen. Het document is dan ook opgesteld nadat ambtenaren, raads- en collegeleden op al die verschillende plekken informatie hebben opgehaald. Er hebben ook veel Barendrechtse inwoners aan meegewerkt.

De “opbrengst” zal weer gebruikt worden door de gemeente bij  het maken van keuzes en het bepalen van toekomstig beleid.

Inhoud van de visie?

Zo bespraken we de belangrijke onderwerpen als vrijwilligerswerk, duurzaamheid en de energie-transitie voor onze gemeente. Maar ook hoe we mede – Barendrechters die wat extra steun nodig hebben kunnen laten meedoen binnen onze samenleving.

Het CDA vindt het heel belangrijk dat we in onze gemeente vooral echt samen blijven bouwen aan die samenleving. Mensen die moeilijker mee kunnen komen moeten hierbij worden geholpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Steeds meer Barendrechters zullen, mede door de vergrijzing,  hiermee te maken krijgen. Dat is de reden waarom het CDA dit onderwerp opnieuw extra onder de aandacht heeft gebracht bij het college.

Een dementievriendelijke gemeente is een sociaal duurzame gemeente. Een gemeente waar we niet alleen veilig opgroeien maar ook waardig oud kunnen worden.

Voor de overige onderwerpen die aan de orde komen klik hier voor het document “Samen bouwen aan Barendrecht”.