Algemene Beschouwingen 2008

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni en 1 juli 2008 vonden de beraadslagingen over de voorjaarsnota 2008 plaats.

Corrie Righolt-Dam sprak op 30 juni namens de CDA-fractie de algemene beschouwingen uit. Nieuwsgierig naar de tekst: download hem hier: algemene_beschouwingen_cda.30_juni_2008