Algemene Ledenvergadering 8 maart 2012

Het bestuur van de plaatselijke afdeling nodigt u uit  voor de ALV welke wordt gehouden op donderdag 8 maart in het gebouw van de Historische Vereniging, Dorpsstraat 150 A,

Aanvang 19.15, zaal open 19.00 uur.
In het eerste gedeelte van de vergadering is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met Mevrouw Joba van den Berg-Jansen, medeopsteller van het rapport:
Kiezen en Verbinden.

Na de pauze is als gastspreker uitgenodigd de heer Smits van The Greenery in Barendrecht.

Meer informatie volgt of mail naar de afdelingssecretaris