Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2008

De CDA-afdeling houdt op woensdag 19 maart 2008 haar algemene ledenvergadering. Het bestuur van de CDA-afdeling Barendrecht nodigt u uit voor een algemene ledenvergadering op 19 maart 2008, 20 uur, in de Maranatha kerk, Dorpstraat 178a.

Agenda:

1. Opening ledenvergadering (20:00)

2. Vaststellen van de agenda (20:05)

3. Vaststellen van het verslag van de ledenvergadering (20:10)
4. Jaarplan 2007/2008 (tot juni) (20:15)

5. Behandeling financiële verslagen 2007 (20:20)

+ benoeming nieuwe kascontrolecommissie                              

6. Waterschapsverkiezingen (20:25)

7. Mededelingen & Rondvraag (20:35)

PAUZE (20.40)

8. Politieke discussie: Sport en recreatie – Vrijwilligers het fundament waarop we bouwen. Inleidingen en discussie; hiervoor zijn een aantal lokale sportbestuurders uitgenodigd.

9. Datum volgende ledenvergadering: 5 november 2008.

Einde vergadering (22.00) – Informeel samenzijn