Antwoord Tweede Kamerfractie

 

De CDA-fractie Barendrecht stelde op 26 januari 2009 een aantal vragen aan de CDA-Tweede Kamerfractie hoofdzakelijk op juridisch gebied.

De volledige antwoorden, die wij op 8 februari jl. mochten ontvangen.  kunt u hier downloaden: 090209__beantwoording_vragen_cda-barendrecht_van_260109

Wij geven hier een korte samenvatting.

In een toelichting bij haar brief schetst Liesbeth Spies nogmaals waarom de opslag van CO2 voor de Haagse beleidmakers zo nodig is.

Liesbeth Spies geeft aan dat de minister Barendrecht nog geen aanwijzing gegeven heeft.  Ook in Den Haag wil men eerst duidelijkheid over de m.e.r. procedure (milieueffectrapportage).

Liesbeth Spies geeft verder duidelijk aan dat vergunningen niet mogen worden geweigerd uit politieke overwegingen. Verder geeft zij aan dat "als de gemeente op grond van de gevoelens van haar bevolking het opslaan van CO2 op zijn grondgebied verbiedt, dan zal ervan worden uitgegaan dat minister Cramer dat zoals beloofd uiterst serieus neemt". Ze vervolgt: "Dat neemt niet weg dat ze uiteindelijk het gemeentebestuur kan overrulen door er een Rijksproject van de maken".

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2009  een beleidsnotitie CCS (Carbon Capture and Storage) ontvangen van de ministers van Economische Zaken en VROM. In haar antwoordenbrief verwijst Liesbeth Spies nog naar deze notitie, dat hij verwacht wordt.

U kunt deze notitie hier downloaden: notitie_ccs_ministers_ez_en_vrom_060209

Liesbeth Spies wijst in haar brief ook op vragen die door het GroenLinks Kamerlid Vendrik zijn gesteld.  Die vragen, die concreet over Barendrecht gaan zijn nog niet beantwoord