Bas Nootenboom nieuwe CDA-wethouder

Tijdens de raadsvergadering van maandag 24 april 2006 is Bas Nootenboom beëdigd als CDA-wethouder.
Bas is  binnen het college belast met de portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Centrumontwikkeling, Volkshuisvesting/woonruimtezaken, Spoorzone (revitalisering Dierenstein, Veilingterrein), Stadsvernieuwing, Monumentenzorg en Sport.
Met het toetreden tot het college is Bas Nootenboom geen CDA-raadslid meer. Hij is als raadslid opgevolgd door Leo van Gelder.

 

In zijn laatste momenten als fractievoorzitter geeft Bas Nootenboom zijn opvolger  Corrie Righolt-Dam nog de nodige “instructies”
Leo van Gelder zit nog even in de reserve-bank
Bas Nootenboom krijgt de felicitaties van oud-fractievoorzitter Jan Hogeweg
Bas Nootenboom krijgt wijze raad mee van zijn voorganger Kees Silvis en afdelingsvoorzitter Bob Kagenaar.