Behandeling voorjaarsnota.

Op maandag 30 juni en dinsdag 1 juli 2008 staat de voorjaarsnota op de agenda van de raad.

Op beide dagen vangen de raadsvergaderingen in de middag aan.
Op maandag 30 juni 2008 wordt vanaf 17.00 uur de reguliere vergadering gestart. Een schorsing is voorzien tussen 18.00 uur en 19.00 uur.
De behandeling van de voorjaarsnota staat gepland vanaf ongeveer 21.00 uur.
De raadsfracties zullen dan hun algemene beschouwingen uitspreken. Daarna wordt de raadsvergadering geschorst tot dinsdag 1 juli 15.30 uur.

De tijdsplanning (onder voorbehoud) voor 1 juli 2008 ziet er als volgt uit:
15.30 uur tot 17.00 uur: eerste termijn college
17.00 uur tot 19.00 uur: schorsing
19.00 uur tot 20.30 uur: tweede termijn raad
20.30 uur tot 21.15 uur: tweede termijn college
21.15 uur tot 22.00 uur: besluitvorming
 

Het doel van de voorjaarsnota is het college een kader mee te geven voor de begroting 2009 en meerjarenraming tot 2012.   Op 10 november 2008 vindt de begrotingsbehandeling plaats. Dat is ook het moment dat de keuzes definitief worden.

Heeft u vragen neemt u dan vooral contact met ons op.  De CDA-fractie heeft nog geen definitieve standpunten ingenomen. Begin juli vindt u zowel de algemene beschouwingen als de door ons ingenomen standpunten op deze site.

De voorjaarsnota kunt u hier downloaden