Brandweer en Veiligheidsregio

Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het overdrachtsdocument Brandweer Barendrecht naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Wat is de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vraagt u zich misschien af.

De VRR wordt gevormd door de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de gemeenten in de regio, de Politie, het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR Milieudienst en het Openbaar Ministerie. 

Met de oprichting van de VRR beoogt men te komen tot korte lijnen, directe afstemming, heldere bevoegdheden en daarmee verbetering van de hulpverlening aan de ongeveer  1,2 miljoen burgers in onze regio.

De vorige raad heeft haar fiat gegeven aan de oprichting van de VRR. Toen is ook het voornemen uitgesproken om te komen tot de vorming van de Regionale Brandweer Rijnmond.  De overdracht moet nu  op 1 januari 2008 plaats vinden. Onze Barenrechtse brandweer werkt al vele jaren samen met de brandweer uit Rotterdam. Bij een brand in Smitshoek komen nu al de brandweerauto's uit Rotterdam. Ook Barendrecht rukt als het nodig is uit richting Rotterdam. Op deze manier zijn de aanrijdtijden van de wagens naar de plek des onheils gewaarborgd.

Door het besluit van de raad maakt de brandweer van Barendrecht  per 1 januari 2008 deel uit van het district Rijnmond-Zuid. Het grondgebied van dit district bestrijkt globaal de gemeente Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en de deelgemeenten Charlois, IJsselmonde en Feijenoord.

In de nieuwe situatie blijven de Barendrechtse vrijwilligers gewoon werken vanuit de Barendrechtse kazerne aan de Maasstraat. Onze vrijwilligers vormen al sinds mensenheugenis de ruggengraat van ons korps. Wij moeten zuinig op deze vrijwilligers zijn die bij nacht en ontij werk en familie in de steek laten om er op uit trekken om hulp te bieden.  Een punt van aandacht zal ook blijven nieuwe mannen en vrouwen warm te maken voor een vrijwillige functie binnen de brandweer. Want ook in de toekomst hebben we deze vrijwilligers nodig. In het overdrachtdocument is de cultuur van ons korps, dat voor het overgrote deel uit vrijwilligers bestaat, gewaarborgd.  De CDA-fractie heeft er bij de burgemeester op aangedrongen om dit ook te bewaken. De betrokkenheid van burgemeester van Belzen bij de brandweer kennende zijn we er zeker van dat dit bij hem in goede handen is. Met de raad is de afspraak gemaakt dat wij jaarlijks worden bijgepraat over het Barendrechtse onderdeel van de regionale brandweer.  Op die manier houdt ook de gemeenteraad een vingertje aan de pols bij "onze" brandweer in regionaal verband.

Ten tijde van de overdracht, dus aan het einde van het jaar, zal de gemeente een voorlichtingscampagne houden om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe opzet van de brandweer.  Het leek mij goed nu vast een tip van de sluier op te lichten.