Rugzak

CDA Barendrecht stelt vragen over de Jeugdagenda

JeugdagendaBarendrecht | Op maandag 4 december wordt in de raadscommissie de Agenda Jeugd Barendrecht 2018 besproken. Centraal staat hierin de visie dat de jeugd geleerd moet worden om mee te doen in de samenleving.

Kinderen zijn van groot belang omdat het de burgers zijn van de toekomst.
Als kinderen nu al leren om activiteiten op te zetten, suggesties leren doen en de weg naar de gemeenteraad en het college leren kennen dan zullen zij een betere gesprekspartner zijn voor nu en in de toekomst. Samengevat moet het kinderen duidelijk worden dat de gemeente geen instituut is dat ver van hen is verwijderd.
CDA Barendrecht staat volledig achter de doelstelling van de Jeugdagenda. Het college vraagt om financiering van een aantal projecten die bijdragen aan dit doel. De CDA fractie heeft hier vragen over gesteld.

 

Gestelde vragen aan het college:

 

Geacht college,

Allereerst moet worden gezegd dat de fractie van CDA Barendrecht, net als het college, van mening is dat onze jongeren kansen moeten worden geboden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

In het raadsvoorstel Agenda Jeugd wordt een aantal activiteiten/projecten vermeld om het meedoen en de participatie van jongeren te stimuleren. Op zich kan onze fractie zich voorstellen dat de uitvoering van een aantal genoemde projecten, zoals ” Fairplay”, “Pak je Kans” en uitbreiding Homestart die worden genoemd een positief effect kunnen hebben op de participatie van jongeren. Voor de inzet van de “Stichting Open Limonade” hebben wij wat meer toelichting van het college nodig.

U vraagt echter aan de raad om voor de projecten/activiteiten structureel, dat wil zeggen ieder jaar, 71.000 euro ter beschikking te stellen. Wat onze fractie in het voorstel nog mist is een argumentatie per activiteit en project waarom er structureel geld nodig is. Als voorbeeld kan worden genoemd de uitbreiding van de pilot versterken huisartsen, CJG Rijnmond en het wijkteam. Het begrip “pilot” suggereert toch een afgebakende periode met daarna een evaluatie terwijl er structureel geld wordt gevraagd. Ook worden de bedragen niet nader gespecificeerd.

Onze fractie heeft de volgende vragen over het raadsvoorstel.

1/ Graag ontvangen wij per project / activiteit die in het raadsvoorstel wordt genoemd een argumentatie waarom het geld structureel nodig is.

2/ Ook zouden wij graag een nadere specificatie willen hebben van de bedragen die worden vermeld in het onderdeel financien van het raadsvoorstel.

Namens het CDA alvast dank voor uw antwoord.

Hoogachtend,

Jilles van der Stoep, fractiesecretaris.