CDA-fractie wil meer informatie NAM/Shell over CO2 opslag

 

Onlangs hadden de CDA-fractieleden Leo van Gelder en Corrie Righolt-Dam een gesprek met een vertegenwoordiging van de NAM over de  plannen van CO2 opslag in de lege gasvelden van Barendrecht.

 

De NAM vertegenwoordiging stond bij de direct betrokkenen bij dit project de dames van der Waaij en Kuiper en  de adjunct-directeur van de NAM de heer Herber.

Wij zijn tevreden dat de NAM het gesprek met ons wilde aangaan naar aanleiding van onze vragen tijdens de commissievergadering van 12 februari 2008. 

Onze vragen, alhoewel ook schriftelijk beantwoord zijn echter nog niet naar onze tevredenheid beantwoord. We hebben dan ook aangegeven met aanvullende vragen te komen.

Duidelijk is dat voor de NAM vast staat dat in Barendrecht veilig CO2 kan worden opgeslagen. Zover is de CDA-fractie in Barendrecht nog lang niet. Wij zoeken nog naar antwoord om zekerheid te krijgen dat deze techniek volledig veilig is  voor nu en de eeuwen hierna. Ook hebben wij nog vragen op het juridische vlak, de monitoring en wat verstaan wordt onder draagvlak.

Onze vragen hebben we 26 maart 2008 naar de NAM gestuurd.  Wij verwachten van hen wederom een schriftelijk antwoord te ontvangen.

We blijven eveneens contact houden met de CDA-volksvertegenwoordigers in Provincie, Eerst en Tweede Kamer. Want een deel van onze juridische vragen zullen door de overheid beantwoord moeten worden.

De gemeenteraad van Barendrecht is officieel nog niet aan zet haar mening te geven. Wij proberen wel de informatie die wij nodig hebben in te winnen.

Download:

Vragen CDA 12 febrauri 2008 en antwoorden NAM 10 maart 2008: vragen-antwoord_februari-maart_2008

Aanvullende vragen CDA-fractie 26 maart 2008: aanvullende_vraag_nam_d.d._26_maart_2008