CDA : herstel van de (vorst)schade aan fietspaden en wegen

 

Tijdens de raadsvergadering van 2 april 2013 heeft de raad besloten om een nieuw strategisch plan op te zetten voor het beheer van de buitenruimte.

De laatste jaren heeft de raad een aantal bezuinigingen doorgevoerd die nu tot de situatie hebben geleid dat de kwaliteit in het geding komt als er geen maatregelen worden genomen. Gezien de hoge kwalitatieve uitgangspunten die zijn vastgesteld in 2008 konden we ons de laatste bezuinigingen permitteren. De CDA fractie vindt dat de grens van de bezuinigingen nu wel is bereikt omdat wij de ambitie hebben om zorg te dragen voor een veilige en leefbare openbare ruimte.

Het college heeft voorgesteld om inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij het bepalen van de kwaliteit van de leefomgeving. De CDA- fractie heeft aangegeven dat er dan ook goed moet worden gecommuniceerd over de mogelijkheden en verwachtingspatronen van de gemeente en van de bewoners.

Als fietsende fractie is het CDA gebleken dat gedurende de laatste vorstperiode de kwaliteit en dus ook de veiligheid van de fietspaden flink is afgenomen daarom hebben wij gevraagd of hier snel wat aan gedaan kan worden evenals voor het onderhoud van de wegen.