CDA neemt afscheid van Adrie Luijendijk en Leo van Gelder

De CDA-fractieleden Adrie Luijendijk en Leo van Gelder hebben op 9 maart 2010 tijdens een raadsvergadering afscheid genomen van de gemeenteraad.  

Adrie Luijendijk trad in 2002 toe tot de CDA-fractie. In die jaren was hij actief op vele terreinen binnen de commissie Samenleving. Zo was hij in de afgelopen jaren onder meer  woordvoerder op het terrein van de  WMO, cultuur, ouderenbeleid en Sport. In de jaren 2002 tot 2006 was hij bestuurslid van het Natuur- en Recreatieschap Midden-IJsselmonde (NRIJ).  Vanaf 2008 was Adrie ook voorzitter van de commissie Planning & Control.

Adrie zijn afscheid van gepland. Hij wilde na deze periode stoppen als raadslid en was daarom ook onze lijstduwer van de afgelopen verkiezingen.

Leo van Gelder trad in 2006 toe tot de CDA-fractie. Leo zijn specialisatie ligt op het terrein van de commissie Ruimte.  Hij was woordvoerder milieu, verkeer en vervoer en de openbare ruimte. Daarnaast zat Leo namens de gemeente Barendrecht in de regioraad van de stadsregio Rotterdam. Samen met Corrie Righolt-Dam zette hij binnen de CDA-fractie de argumenten op een rij, waarom wij de opslag van CO2  in Barendrecht niet moeten doen.

Leo zijn afscheid is naar wij hopen tijdelijk. Indien het CDA weer in een nieuw te vormen college komt vertrekt onze wethouderskandidaat Bas Nootenboom uit de nieuwe fractie en neemt Leo als eerst opvolgende op de kandidatenlijst zijn plaats in.

Adrie en Leo ook van af deze plaats dank voor jullie inzet voor het CDA en voor de gemeente Barendrecht!  We gaan jullie zeker missen!

In de gemeenteraadsvergadering van  11 maart 2010 wordt de nieuwe raad van Barendrecht geïnstalleerd. In deze raad van 29 bezet het CDA 6 zetels.