CDA, schriftelijke vragen over ballon oplatingen

We staan er nooit zo bij stil als we voor een feestelijke of droevige gelegenheid ballonnen oplaten, maar dit heeft schadelijke gevolgen voor het milieu en met name voor vogels en andere dieren.

Het CDA Barendrecht wil van het college weten wat het standpunt ten aanzien van ballon oplatingen is. En als er geen standpunt is dan stellen we het op prijs dat dit er wel komt.

In de tekst hieronder wordt dit nader toegelicht:

Betreft: Schriftelijke vraag CDA over beleid oplaten ballonnen in Barendrecht

Barendrecht, 11 maart 2019

Geacht college,


In het nieuws is vandaag het onderzoek dat Stichting De Noordzee publiceerde over oplating van ballonnen en de schadelijke gevolgen daarvan voor het milieu en met name voor vogels en andere dieren.

Ook geven zij een overzicht van Gemeenten die nog geen ontmoedigingsbeleid voor of verbod op het oplaten van ballonnen hebben. Bij Barendrecht staat aangegeven dat er nog geen bekend beleid is.

Zie www.noordzee.nl voor het onderzoek en meer informatie.

Ontmoedigingsbeleid

Volgens Stichting De Noordzee zijn er een aantal instrumenten die zo kunnen worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld pro-actieve voorlichting over de schadelijke gevolgen van ballonoplating, zelf geen ballonnen oplaten bij gemeentelijke evenementen of niet aanwezig (willen) zijn bij evenementen waar ballonnen worden opgelaten.

Verbod

Vervolgens zijn er enkele instrumenten zoals bijvoorbeeld een meldings- of ontheffingsplicht voor evenementen met grootschalige ballonoplatingen of het opnemen in de APV van een verbod hierop.

De Dierenbescherming feliciteerde de nieuwe raadsleden begin april 2018 middels een toegezonden Beleidskader Gemeente en Dieren. Deze hebben we voor kennisgeving als raad aangenomen als ingekomen stuk 102/2018. Hierin staat een voorbeeld voor beleidstekst rondom oplating van ballonnen bij evenementen.

Het CDA Barendrecht heeft de volgende vraag aan het college:

  1. Wat is op dit moment het standpunt van het college rondom oplating van ballonnen bij evenementen in Barendrecht? Of als dit standpunt nog niet is geformuleerd, is het college bereid hierover een standpunt te formuleren en voor te leggen aan de raad indien nodig?
Tagged