Helping Hand

CDA: snel duidelijkheid over mantelzorgwaardering!


Barendrecht | CDA wil snel duidelijkheid over mantelzorgwaardering! De CDA-fractie vindt dat het beschikbare budget volledig aan de mantelzorgers moet worden uitgegeven. 

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en het CDA vindt dat mantelzorgers enorm veel waardering verdienen. Zeer binnenkort wordt duidelijk welke vorm van waardering de Barendrechtse mantelzorger op prijs stelt.

Budget over

Op 4 juli 2017 heeft de fractie van CDA Barendrecht het initiatief genomen tot  het indienen van de motie “meer waardering voor de mantelzorger”. De reden tot het indienen van de motie was dat slechts  een zeer klein aantal mantelzorgers een beroep doet op de mantelzorgwaardering van 75 euro per jaar per mantelzorger die de gemeente geeft. Het jaarlijks beschikbare budget zou door de gemeente blijvend aanzienlijk worden verlaagd van 152.000 euro naar 80.000 euro. De reden was dat de mantelzorgers er weinig gebruik van maken.

Weinig aanvragen

Dit ging de CDA fractie veel te ver omdat het beschikbare budget volledig ten goede moet komen aan de mantelzorgers. Het CDA vindt dat nader moest worden onderzocht waarom er maar zo weinig mantelzorgers de waardering aanvragen. Is het bedrag te laag? Is de aanvraagprocedure te ingewikkeld of  is de mantelzorger  niet bekend met deze waardering?  Wil de mantelzorger wellicht een andersoortige waardering bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg, waarbij iemand tijdelijk deze zware last overneemt?

Binnenkort duidelijkheid

Aanvankelijk zou het onderzoek voor 1 november 2017 afgerond zijn. Deze datum is helaas niet gehaald en dit is  teleurstellend. De wethouder heeft recentelijk laten weten dat in de 2e week van februari de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Het CDA  gaat het onderzoeksrapport en aanbevelingen van de wethouder  grondig bestuderen, omdat wij willen dat al het geld dat de gemeente heeft gereserveerd tot de laatste cent ten goede moet komen aan de mantelzorgers. Wij houden u via deze site op de hoogte.