CDA stelt schriftelijke vragen afvalbeleid

Het CDA Barendrecht heeft meerdere keren aandacht besteed aan de introductie van het nieuwe afvalbeleid. We informeren u als inwoner graag met juiste gegevens omtrent dit nieuwe inzamelsysteem.

Dat heeft geleid tot veel reacties aan ons adres; zowel positief als kritisch van aard maar ook verwijtend als zouden wij fabels verspreiden.
Met name de problemen tijdens de introductie per 1 januari 2020 hadden de aandacht. Daarnaast waren er vele vragen over het hoe en waarom.
Omdat er in de media veel berichten verschenen die niet helemaal juist of niet volledig waren ,vonden wij het nodig om daar in de reeks “feiten en fabels afvalbeleid” aandacht aan te besteden.

Toch hadden wij ook een aantal vragen die we niet direct beantwoord kregen. Daarom heeft het CDA Barendrecht daar schriftelijke vragen over gesteld. Deze vragen zagen in hoofdzaak op (1) de communicatie richting de inwoners en (2) over de juistheid van wat wij als CDA Barendrecht eerder al hadden gepubliceerd. Inmiddels zijn de antwoorden daarop binnen. Een korte weergave vindt u hieronder:
(1) Vragen over communicatie

 1. De communicatie wordt voornamelijk gedaan door de NV BAR afvalbeheer en de informatie voor inwoners op de site is nu al behoorlijk bijgewerkt hebben wij zelf geconstateerd. De rubriek “veel gestelde vragen” is enorm uitgebreid ( zie LINK )
 2. U kunt de gemeente benaderen met vragen; eenvoudige vragen worden direct afgehandeld, meer specialistische vragen worden doorgeleid naar de NV BAR Afvalbeheer.
 3. De uitgereikte afvalpassen zijn buiten werking gesteld. Totdat er zekerheid is dat alles weer goed werkt hoeft deze niet gebruikt te worden; alle afvalcontainers zijn vrij toegankelijk. De gemeente zal communiceren naar de inwoners voordat de passen weer actief worden. ontwikkeling voor u volgen.
 • (2) Vragen over de juistheid van eerdere publicaties
 • Waarom afval naar Heerenveen en niet naar de AVR?
  Dit blijkt inderdaad een bewuste keuze te zijn op basis van het verschil in milieubelasting. Er zijn 3 redenen aangegeven.
  1-Het blijkt dat de AVR installatie minder goed PMD kan scheiden dan de installatie in Heerenveen.
  2- Daarnaast is het zo dat het gescheiden PMD afval van de AVR tot diep in Duitsland getransporteerd moet worden voor verdere verwerking, in Heerenveen wordt het gescheiden en aldaar gelijk tot grondstof verwerkt. Dit blijkt dus een logische keuze te zijn geweest.
  3- In Heerenveen staat een biovergister waar biogas wordt geproduceerd en waarmee de voertuigen die ons afval daar brengen gelijk afgetankt worden.
 • Geblokkeerde en overvolle containers
  Tot 4 januari (de datum dat uiteindelijk alle containers van de eindejaarssluiting waren afgehaald) zijn er 196 meldingen binnengekomen over geblokkeerde containers. Niet leuk maar gezien de problemen met de pasjes in de eerste dagen wel verklaarbaar. Tussen 4 januari en 31 januari zijn er nog 75 meldingen binnengekomen van geblokkeerde containers.
  We merken op dat we deze vraag als CDA Barendrecht niet goed gesteld hebben. Als een inwoner meldt dat een container geblokkeerd is dan kan dan namelijk 2 redenen hebben : geblokkeerd door verkeerd gestort afval of geblokkeerd omdat deze te vol is (de klep kan dan niet meer open)
  Datzelfde geldt ook voor de meldingen van volle containers; een inwoner meldt dat deze vol is maar deze kan ook geblokkeerd zijn door verkeerd gestort afval; dat is niet altijd zichtbaar.
  We blijven deze ontwikkeling voor u volgen.
 • De eerste resultaten
  We produceerden maar liefst 283 kg restafval per persoon per jaar. Uiteindelijk moeten we toe naar maximaal 100 kg pp pj. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de eerste resultaten want daarvoor hebben dit afvalsysteem immers ingevoerd. Helaas is er nog geen informatie over de effecten van het nieuwe afvalsysteem in de vorm van harde cijfers. Wel geeft de gemeente aan de eerste indicaties positief zijn. De gemeenteraad wordt half april geïnformeerd over de cijfers van het eerste kwartaal!

We zijn als CDA Barendrecht blij met de antwoorden op de schriftelijke vragen omdat daarmee bevestigd is dat we u als inwoner met de eerdere artikelen juist geïnformeerd hebben.

Hierbij de schriftelijke vragen en antwoorden van de gemeente:

2020-03-06-RIB-beantwoording_vragen_CDA_d.d._6_febr._2020

Tagged