CDA stelt vragen in vragenkwartier Samenleving

De CDA-fractie stelt tijdens het vragenkwartier van de commissie Samenleving van 25 mei 2009 vragen over de communicatie rondom het jongerencentrum en de vervolgstappen aanpak overlast Middeldijkerplein.  

Martin van Hengel zal naar aanleiding van contacten met omwonenden van de beoogde locatie voor het jongerencentrum en informatie van de site van de bewonersorganisatie BVN (Stichting Bewonersbelang Voordijk / Nieuweland) de volgende vragen stellen betreffende de communicatie met omwonenden: 20090525_vragen_mbt_communicatie_jongerencentrum

Ook zal de CDA-fractie tijdens het vragenkwartier vragen stellen over de voortgang van de sluitende aanpak (veiligheid en leefbaarheid) rondom Gaatkensoog, Havenkwartier, Waterkant, Meerwede en Vaanpark I, II en III. (Gebied 7 van de wijkregie). In dit gebied valt ondermeer het Middeldijkerplein.

De vragen zijn een vervolg op de informatiebijeenkomst van 13 mei 2009 voor dit deel van Barendrecht. Bewonersorganisaties, ondernemersverenigingen en jongeren werden door diverse partners, zoals politie en jongerenwerk geïnformeerd hoe binnen de wijkregie tot samenwerking kan worden gekomen met als doel een sluitende aanpak rond de jeugdoverlast. Aan het einde van de avond zijn vervolgstappen afgesproken om daadwerkelijk tot oplossingen te komen. De CDA-fractie wil ondermeer weten wanneer welke stappen gezet worden en heeft daarom de volgende vragen gesteld: 250509_vragenkwartier_vraag_middeldijkerplen

De burgemeester heeft in de vergadering van de commissie Samenleving van 25 mei 2009 aangegeven dat hij de vragen voor de zomervakantie van 2009 schriftelijk zal beantwoorden. Zodra de antwoorden bekend zijn leest u dit op deze site.