CDA stelt vragen over achterstallig onderhoud basisscholen

Naar aanleiding van een bezoek dat de CDA kandidaten brachten aan basisschool de Hoeksteen en een gesprek met het bestuur van het Protestants Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) heeft Corrie Righolt-Dam namens het CDA en samen met alle andere fracties in de gemeenteraad het initiatief genomen om vragen te stellen over onwenselijke situaties in het Barendrechtse basisonderwijs.

 

Onderhoud en noodlokalen

Bij het bestuur van de scholen leeft bezorgdheid over het onderhoud van oude schoolgebouwen, zoals dat van de Hoeksteen. Deze school wordt in de toekomst in een nieuw gebouw gehuisvest. Om die reden is er nog maar minimaal onderhoud gepleegd aan de school. Dit levert echter onwenselijke situaties op voor de leerlingen. Zo viel er een raam uit de sponningen op het schoolplein. Het CDA is van mening dat de leerlingen altijd veilig naar school moeten kunnen gaan.

Ook in de noodlokalen voor basisschool het Kompas is kennelijk het nodige mis. Lekkages, toiletten die overstromen en schimmels door teveel vocht. Ook dit is weer een onaanvaardbare situatie voor leerlingen en personeel van de school.

Verloop van nieuwbouwprojecten

Veel van de klachten gaan over de oudere schoolgebouwen of over noodlokalen. Vaak zijn er wel plannen voor nieuwbouw. Wat het CDA betreft moeten al deze projecten absolute prioriteit hebben. Door deze nieuwe scholen kunnen ook de problemen met slechte huisvesting in oude of tijdelijke gebouwen tot het verleden behoren. Kinderen in Barendrecht horen goed onderwijs te krijgen in goede scholen!

Download hier de brief met vragen van de gezamenlijke fracties: 060210_bezoek_pcpo_vragen_fracties