CDA vragen over schoolmaatschappelijk werk

schoolmaatschappelijk werkBARENDRECHT | Het CDA heeft verontrustende signalen ontvangen over het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen van basisscholen vanuit de wijkteams.

Voor 1 januari 2015 was er sprake van het schoolmaatschappelijk werk. Er bestond een bepaald netwerk waarbinnen scholieren werden verwezen vanuit de school zelf. Aan docenten werd teruggekoppeld hoe de stand van zaken was met de betreffende leerling, uiteraard met inachtname van het beroepsgeheim etc.

Vanaf  1 januari 2015 wordt de (school)maatschappelijke zorg verleend vanuit het wijkteam.   Door beleidswijzigingen en bezuinigingen dreigt nu een situatie te ontstaan t.a.v. het schoolmaatschappelijk werk waarbij het kind met problemen “onze rekening” moet gaan betalen. Vanuit de interne begeleiders van diverse Barendrechtse scholen kregen wij als fractie de volgende verontrustende signalen;

  • Er zijn wachtlijsten voor het (school)maatschappelijk werk.
  • Leerlingen worden als de maatschappelijk werker van het ene wijkteam een te grote workload heeft overgedragen aan een ander wijkteam.
  • De school die de verwijzing in gang heeft gezet wordt hier niet over geïnformeerd.
  • Er vindt nauwelijks of geen terugkoppeling plaats over het verloop van het begeleidingstraject. De ouders, maar ook de docenten die dagelijks contact heeft met de leerling wil uiteraard graag op de hoogte worden gehouden hoe het met haar of zijn leerling is gesteld.

 

Vragen aan het college:

  1. Graag uw reactie op bovengenoemde knelpunten die vanuit het basisonderwijs bij onze fractie zijn aangegeven.
  2. Als  de  leerling wordt aangemeld door de IB-er ( interne begeleider) van de school na bemoeienis van het SOT  (School Ondersteunings Team) gaat het dan om een verwijzing naar  het wijkteam van het gebied waar de school is gesitueerd of wordt de behandeling opgepakt door het team waar het kind woonachtig is?
  3. Als dit laatste het geval is zou het dan niet aan te raden zijn om een verwijzing vanuit de school naar een vaste maatschappelijke werker te realiseren die in nauw contact staat met deze school?
[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]