CDA: Wijkbezoek Buitenoord met coalitiepartijen

De Barendrechtse coalitiepartijen CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 gingen recent in gesprek met bewoners van de wijk Buitenoord. De actieve bewonersorganisaties Klipper Boeier waren ook vertegenwoordigd en vervulde de rol als goede gids tijdens het wijkbezoek.

Belangrijkste doel was om in gesprek met bewoners te vernemen wat er zoal speelt in de wijk en tegelijkertijd werd er zwerfafval opgeruimd. Hiermee droeg de coalitie direct een stukje bij aan een schonere wijk!
Zowel complimenten als aandachtspunten werden uitvoerig besproken.
Complimenten werden genoemd voor het onderhoud aan de buitenruimte, “dat is er recent flink op vooruit gegaan”, aldus een bewoner.

Aandachtspunten van overlast van zwerfafval nabij De Ark, hondenpoep, parkeerproblemen en een in het groen verborgen waterput, alsmede een bord van een woonerf die in een haag staat zijn genoteerd.

Andere zaken die zijn besproken zijn de nieuwbouw van de scholen de Tweemaster en de Ark en de wensen van bewoners om een bankje op het pleintje bij de Boeier (ter hoogte van nr 135) te plaatsen.

Op het middenterrein van de Tjalk werd opgemerkt dat er onderhoud nodig is en dat er een laadpaal op een verkeerde plek staat. Ook werd er aandacht gevraagd voor plekken en activiteiten voor tieners en jongeren in de wijk.
Op de Schoener is een gedeelte niet meegenomen in het onderhoud, dat moet anders.

Al met al is het beeld dat is gegeven:  Buitenoord is een fijne wijk waar jong en oud prettig met elkaar omgaan en wonen.
Vanaf 11 uur konden bewoners in De Ark in gesprek met de wethouders en raadsleden onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers. Ook hier was een goede opkomst en een zeer prettige sfeer.

Alle deelnemers kijken terug op een goed wijkbezoek met betrokken bewoners waarin veel onderwerpen zijn besproken.
De coalitiepartijen gaan aan de slag met de ideeën en aandachtspunten. Waar mogelijk worden zaken direct door het college opgepakt. Over alle genoteerde punten zal terugkoppeling naar de bewoners plaatsvinden.

In de komende maanden zullen de coalitiepartijen CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 ook de bewoners in andere wijken van Barendrecht bezoeken.

Tagged