CDA wil bouwen aan economisch vertrouwen

Woensdag 1 april  2009 debatteerde de Barendrechtse afdeling van het CDA over de Recessie. Deze bijeenkomst was een opmaat naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni 2009. Want vereist de economische situatie niet een Europese aanpak? Belangrijk is dan wie onze vertegenwoordigers daar zijn: het Europees Parlement! Gastspreker van de avond was de heer R. de Beer, directeur van Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Afdelingsvoorzitter Kees Silvis opende de bijeenkomst met te stellen dat het eigenlijk een vertrouwenscrisis is en dat we als CDA dus moeten bouwen aan vertrouwen. De heer de Beer begon zijn bijdrage met een filmpje over hoe de crisis was ontstaan op de Amerikaanse huizenmarkt. Al direct ontstond hierover een levendige discussie. Aansluiten kwam hij te spreken over de verschillen tussen de Amerikaanse financiële wereld en de Nederlandse die (gelukkig) heel anders in elkaar steekt. Toch speelt Nederland ondanks onze kleine omvang een belangrijke rol in de financiële wereld. Dat is ook waarom CDA’er minister-president Balkenende aanwezig is bij de G20 besprekingen. Over de taken van de overheid en de invloed die zij moet hebben of krijgen op de financiële wereld waren de meningen verdeelt. Toezicht kan een belangrijke mogelijkheid zijn om de sector te reguleren waarbij risico zeker ook weer niet geheel zou moeten worden uitgesloten. Het is juist ook door deze ‘durf’ dat ons land rijk is geworden. Enkele CDA’ers spreken uit dat het eigenlijk de schuld is van iedereen omdat we allemaal mee hebben gedaan aan het "meer meer meer". De aanwezigen spraken verder hun zorgen uit over de huizenmarkt en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden. Het was een scherp debat maar goed om hierover met elkaar te spreken