CO2 toetsingskader

Na een uitvoerige discussie in de commissie Ruimte ligt er nu een voorstel voor een toetsingskader, ten behoeve van de CO2 opslag in Barendrecht, ter goedkeuring voor de raadsvergadering van 15 december 2008. De inspanningen van de CDA-fractie  hebben er toe geleid dat er een flinke waslijst met punten is opgesteld waar Shell aan moet voldoen voordat men tot CO2 injectie mag overgaan.

Met name onze zorgen voor veiligheid voor,tijdens en na het injecteren zijn in het kader verwoord. Ook de monitoring van eventuele gevolgen van de CO2-injectie moet worden omschreven hoe in bepaalde gevallen moet worden gehandeld. Daarnaast moet duidelijk zijn wie op ieder moment de aansprakelijke instantie is.   

Ten slotte heeft het CDA tevens als eis op laten nemen om een fonds door de overheid op te laten richten dat kan worden aangewend ten aanzien van de kosten van onder meer de eventuele waardedaling van de woningen, andere schade, calamiteiten en de monitoring.

Als laatste aandachtspunt kan nog worden aangegeven de Mijnbouwwet nog moet worden omgezet. Deze wet is wel geschikt voor het winnen van delfstoffen maar nog niet voor het injecteren van delfstoffen. Er wordt nu nog uitgezocht wat dat voor consequenties heeft voor ons proces en voor het tijdpad. 

Het gemeentebestuur heeft in de hele procedure tot nu toe aangetoond dat dit project uiterst serieus wordt genomen en dat de belangen van de Barendrechtse burgers zo goed mogelijk worden behartigd. Met name ook door het inschakelen van de externe deskundigen zoals het ingenieursbureau Det Norske Veritas en prof van den Akker van de TU-Delft kan er een serieus oordeel worden gevormd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eventuele CO2  injectie.

Meer informatie over de CO2 opslag en de visie van de CDA-fractie vindt u in https://www.cdabarendrecht.nl/co2/

Het toetsingskader toetsingskader_co2.151208