Complimenten voor onze onderwijzers

 

Complimenten voor onze onderwijzers

 

CDA bezorgt taart bij scholen voor complimentendag

 

Gedurende de COVID pandemie hebben we gezien dat bepaalde beroepsgroepen in de vuurlinie hun werk moesten doen. Met name het zorgpersoneel heeft het zwaar te verduren gehad en daar doen wij niets aan af.


Waar we niet vaak bij stilstaan is het werk van onze juffen en meesters. De lockdown zorgde voor lege klassen terwijl het onderwijs ineens op afstand door moest gaan. Een hele inspanning! Maar dat is nog niet alles. Na de (her) opening van de scholen hebben we gezien dat vele kinderen besmet raakten. De leerkrachten hebben in die zin ook in de vuurlinie gestaan; ook hun eigen gezondheid stond op het spel. Veel onderwijzers zien het als hun verantwoordelijkheid om toch maar door te gaan: niet klagen maar dragen.

 

Dat is bij het CDA Barendrecht niet opgemerkt gebleven. Hoewel we niets aan deze situatie hebben kunnen doen vinden wij het wel passend om te laten zien dat we dit herkend hebben. En dat doen we met een “Complimententaart” namens het CDA Barendrecht in het kader van de komende complimentendag (eigenlijk pas 1 maart dan zijn is het vakantie)  Vandaag bezorgd bij de basisscholen in Barendrecht.


Vers gemaakt bij onze lokale bakker. Opgehaald in onze CDA bakfiets (zie foto) en door enthousiaste CDA’ers met boodschap rondgebracht.

 

 

 

 

 

 

Tagged