De stem van de ondernemer

Het gaat die ondernemer ook om beschikbaarheid op bedrijventerrein en zeker ook om bereikbaarheid in Barendrecht.

greenery barendrecht

De Barendrechtse ondernemers hebben zich voor de buitenwereld niet echt gemengd in de openbare verkiezingsdiscussie in de lokale bladen. De VBO (Vereniging Barendrechtse Ondernemers) organiseerde een lijsttrekkersdebat,  dat vooral werd bezocht door aanhangers van de verschillende partijen zelf. Enkele van die lijsttrekkers begonnen achteraf nog een smakeloze discussie over wie dan nou het beste had gedaan. Ja, daar schieten we wat mee op in Barendrecht.

De ondernemers zelf zijn te druk met hun eigen sores. ZZP-ers die gewoon veel uren moeten maken. De eigenaren van kleine en grotere familiebedrijven die hun aandacht geven aan de lastige markten waarin ze werken met hun mensen.

Over de wijze waarop door een deel van de lokale politiek met de belangen van de winkeliers  is omgegaan als het gaat om de zondagsopening, daar is al genoeg  geschreven.

De ondernemer maakt zijn keuze wel in het stemhokje. En die zal dan de afweging maken of hij of zij het gevoel heeft dat de partijen in raad de afgelopen jaren voor de ondernemersbelangen zijn opgekomen. En dan gaat het om zaken als: hebben de lokalen ondernemers een faire kans gekregen bij overheidsaanbestedingen of is er een goed ondernemingsklimaat.

Het gaat die ondernemer ook om beschikbaarheid op bedrijventerrein en zeker ook om bereikbaarheid in Barendrecht. De ZZP-er die half Barendrecht door moet om zijn woonwijk te verlaten, vanwege het onzalige beleid van 15 jaar geleden dat een woonwijk maar een uitgang nodig heeft. En iedereen die in Barendrecht van west naar oost of omgekeerd wil en absoluut niet snapt dat daar maar één verbinding voor is.

Ook voor degenen die het niet weten: bij de partij met de grootste mond van Barendrecht, de EVB, staan drie oud-wethouders (ex-VVD en ex-PvdA) van lang geleden. Uit de tijd waarin de basis werd gelegd voor de verkeerskundige tweedeling van Barendrecht en de logistieke narigheid rond de A29 en in sommige wijken. Die gaan we dan als inwoners van Barendrecht toch maar even links laten liggenop 19 maart?

Klaas Groenendijk, raadslid voor het CDA

[avatar user=”Klaas” size=”thumbnail” /]