Aanpak overlast Kilweg, Boezemweg, Ledeweg

CDA pleit voor aanpak Kilweg,Leedeweg,Boezemweg

 

In de commissie Ruimte is de situatie besproken van geluidsoverlast en asociaal verkeersgedrag.

Het CDA Barendrecht erkent de geluidsoverlast die onze inwoners langs deze wegen ervaren. Naast de overlast van geluid door motoren is er ook overlast van motoren en tractoren.

En hoe lossen we dat nu op ? 

Als het aan het CDA Barendrecht ligt dan denken we oplossingen die we gelijk kunnen uitvoeren. In volgorde zijn dat:

   1. Het gehele traject 1 baans maken door middel van paaltjes in het midden van het wegdek. Dat is een goedkope en snelle oplossing. Op een later moment kan dan de weg zelf aangepakt worden En ook de rotondes zouden een baans moeten worden
   2. Aanbrengen van verkeersdrempels halverwege tussen de rotondes
   3. Aanbrengen van snelheidscamera’s 
   4. Een verbod van gebruik door vrachtwagens vanuit en naar Dutch Freshport, het is nu al behoorlijk druk en dat zal met de groei van DFP alleen nog maar toenemen.
   5. Aanbrengen van groene geluidsschermen langs dit traject zodat het niveau van het reguliere geluid naar beneden gaat.

Als het aan het CDA Barendrecht hoeven deze maatregelen niet lang te duren.
Dat heeft voor wat ons betreft de voorkeur boven veel nadere onderzoeken!

Tagged