Evenementen in Barendrecht

In de vergadering van de Gemeenteraad van maandag 29 juni 2009 is het gemeentelijk evenementenbeleid vastgesteld.  

Dit beleid is er gekomen nadat er bij de behandeling van de begroting in november 2008 meer geld beschikbaar kwam voor evenementen in Barendrecht. Goede voorbeelden van zulke evenementen zijn de doorkomst van de Roparun en de veteranendag. 

Wat de CDA fractie betreft is het goed dat we als gemeente komen tot een evenementenbeleid. Evenementen kunnen bijdragen aan binding tussen bewoners en participatie van mensen in de samenleving, een belangrijk doel van het collegeprogramma. Daarnaast scheppen kaders duidelijkheid, overlast kan worden beperkt en mensen weten waar ze aan toe zijn. 

In het beleid van de gemeente zijn drie kaders meegegeven:

  • o Wanneer is er een vergunning nodig?
  • o Wanneer is er de mogelijkheid op subsidie?
  • o Hoe worden de beschikbare gelden verdeeld over verschillende evenementen?

Bij de behandeling was het CDA enthousiast over de evenementen en het feit dat de gemeente samen met partners, zoals politie, GGD en brandweer, nagedacht heeft over evenementenbeleid. Ook is het goed om vooraf na te denken hoe beschikbare gemeenschapsgelden worden verdeeld over de verschillende evenementen. Echter het CDA had ook een aantal kanttekeningen. Eigenlijk kunnen die kanttekeningen worden samengevat in het woord "bureaucratie".

Het CDA wil ten alle tijden voorkomen dat het onnodig lastig wordt om evenementen te organiseren in Barendrecht. Dit beleid moet geen drempel worden maar juist een stimulans. Om die reden hebben we ook de vraag gesteld of de burgemeester ervoor wil zorgen dat er geen mensen afhaken. Evenementen moeten veilig worden georganiseerd binnen gestelde kaders, maar het moet niet een invuloefening worden van allerhande formulieren. Gelukkig kon de burgemeester de toezegging doen dat er zoveel mogelijk gelet wordt op laag houden van bureaucratische rompslomp. Daarnaast wordt dit beleid in 2010 geëvalueerd en wordt dan ook nadrukkelijk naar dit punt gekeken.In 2009 hebben we al een aantal evenementen achter de rug. Het CDA hoopt dat het beleid bijdraagt aan leuke evenementen passend binnen de Barendrechtse samenleving.