CDA: Het afvalbeleid staat in brand!

HET AFVALBELEID STAAT IN BRAND!
WAT BETEKENT DIT?

Cijfers laten forse stijging zien

BARENDRECHT – Begin februari stelden we schriftelijke vragen aan het college over de ontwikkelingen van het huishoudelijk afval (in de ondergrondse containers en de kliko’s met oranje klep).

Uit de antwoorden die we hebben ontvangen blijkt dat de hoeveelheid huishoudelijk afval fors is toegenomen na het stoppen met betalen per klepbeweging (+ 48,4%!)  Er wordt dus minder goed gescheiden. Dat is niet alleen slecht voor het milieu maar straks ook voor uw portemonnee!

Er moeten snel maatregelen komen om dit veranderen en die zouden er komen in het nieuwe afvalbeleid van dit college.
Voor de zomer van 2022 hoorden we dat er in het najaar van 2022 een nieuw plan zou liggen. Echter heeft de wethouder in het najaar van 2022 laten weten dat nog niet zover is vanwege gebrek aan personele capaciteit. Het is nu eind februari 2023 en er ligt nog geen nieuw plan. 
En dat plan moet er snel komen met goede maatregelen anders zullen we tegen de zomer van 2023 zien dat we weer op het oude niveau zitten van 2019.

Om hier nog eens aandacht voor te vragen heeft het CDA Barendrecht in de raadsvergadering van 21-2-2023 gebruik gemaakt van het “Vragenkwartiertje” met een vraag aan de verantwoordelijk wethouder:

      • Wanneer wordt het nieuwe afvalplan aan de gemeenteraad aangeboden?,
        Antwoord: Medio 2023 zullen de contouren zichtbaar zijn en verwacht wordt dat er in het 3 of 4e kwartaal er een plan ligt.

In de praktijk betekent dit dat dit op zijn vroegst januari 2024 in zal gaan. Dat vinden wij als CDA Barendrecht een slechte zaak, hieronder leggen we in detail uit waarom.

DE UITLEG
De vraag is natuurlijk welke gevolgen dit heeft. Allereerst is dit geen goed signaal vanuit oogpunt van milieu omdat restafval verbrand moet worden. Als deze opgaande lijn doorzet dan zitten we nog voor de zomer van 2023 op het oude niveau van voor de invoering van het systeem met kliko’s. 

Dat gaat veel betekenen voor de financiën van de gemeente Barendrecht en de grote vraag is wie dat gaat betalen. Wordt er extra geld gestopt in de afvalpot om dit gat te dichten of gaan de belastingen verder omhoog?

Links of rechtsom is dit belastinggeld waar ook andere dingen van gedaan hadden kunnen worden voor u als inwoner als het college eerder met een goed werkend plan was gekomen. 

We blijven dit afvaldossier scherp volgen en zullen daarover berichten blijven plaatsen.

 

Tagged