Hoe veilig is de gemeentelijke website?

Die vraag stelde de CDA-fractie aan het college naar aanleiding publicaties begin augustus 2009 in de landelijke pers. Op 80 % van de overheidssites zouden mensen met kwade bedoelingen inzage kunnen krijgen in persoonsgegevens van de burgers.  Een test van de site http://www.barendrecht.nl/ via de site van één aanbieders van veiligheidscertificaten  laat zien dat deze site niet veilig is. Uit de antwoorden van het college blijkt echter dat via dit adres noch gegevens worden uitgewisseld noch transacties worden gedaan. De site waar wel gegevenstransacties plaats vinden https://loket.barendrecht.nl/  komt positief uit de eerder genoemde test. Het college verzekert ons dat de huidige beveiliging voldoet aan de hoogste eisen die DigiD  en PKI-Overheid aan de beveiliging van persoonsinformatie stellen.

Terecht stelt het college dat ze geen garanties kunnen geven over een sluitende veiligheid van de gegevens van de burgers.  In ieder geval is voor dit moment de maximale veiligheid verzekerd.  Maar iedereen weet dat hackers niet stil zitten en nieuwe uitdagingen zoeken om computers te kraken.  Wat vandaag op de digitale snelweg volkomen veilig is kan korte tijd later door nieuwe digitale inbraaktechnieken weer onveilig bestempeld worden!  De CDA-fractie heeft  er alle vertrouwen in dat het college in dat geval alert reageert en waakt over de veiligheid van de aan de gemeente toevertrouwde gegevens.

Download hier:
De vragen van de CDA-fractie  300809_vraag_veiligheid_website

De antwoorden van het college  100909_antwoord_veiligheid_website

Zelf de test doen kunt u via http://www.isdezesiteveilig.nl/