Inbreng CDA debat Collegevorming 4 april 2018

Voorzitter,

Er zijn niet veel momenten in een raadsperiode dat je zowel terug als vooruit kunt kijken zonder direct rekening te moeten houden met politieke gevoeligheden. De periode tussen de verkiezingen en de beëdiging van een nieuw college is er daar één van.
In Barendrecht is een situatie ontstaan waarbij één partij een grote overwinning heeft behaald. De EVB heeft uiteindelijk 14 zetels gekregen. Met elke andere partij zou een meerderheid gevormd kunnen worden. De EVB heeft het zogezegd voor het uitkiezen.
Op maandag 26 maart bleek dat echter anders te liggen. Geen enkele partij wilde met de EVB alleen in zee gaan. Wat is hier aan de hand? Blijkbaar is de EVB voor niemand aantrekkelijk. Dit kan niet liggen aan de 10 nieuwe raadsleden van de EVB, daar maken we overigens graag kennis mee. De oorzaak van deze onaantrekkelijkheid is gelegen in het verleden. Ik kan niet praten voor andere partijen, maar wel namens het CDA en tevens als wethouder in de laatste coalitie.

Laat ik beginnen met de coalitieperiode 2016-2018. Ik vind dat we daar constructief met elkaar hebben samengewerkt: EVB, SGP/CU en CDA, op basis van gelijkwaardigheid. Daarnaast heb ik als wethouder altijd constructief samengewerkt met alle oppositiepartijen.

Over de periode 2014-2016 zijn we als CDA minder positief. Het begon met een onbegrijpelijk advies van de informateur met als gevolg een coalitie waar uiteindelijk veel spelers in 2016 beschadigd uit zijn gekomen. Er werd niet gekozen voor gelijkwaardigheid, saamhorigheid en wederzijds begrip, maar voor machtsspelletjes.

Tijdens de afgelopen campagne hebben we als CDA best stevige onderwerpen voor het voetlicht gebracht, maar altijd op inhoud. Ook de EVB heeft standpunten van het CDA bekritiseerd en dat is prima. Dat deel van de campagne kan ik waarderen.
Waar wij als CDA wel veel moeite mee hebben, zijn uitlating in columns van EVB’ers waar op de man wordt gespeeld. Hiervoor gebruikte de EVB ook haar mediapartner; het Barendrechtsdagblad. Het ging om pittige columns waar ik als wethouder persoonlijk werd afgevallen door mijn EVB-collegawethouder. Die actie was wat ons betreft een gele kaart waard.
Maar ook andere partijen en Barendrechtse inwoners moesten het ontgelden. Ik omschrijf de situatie zo neutraal mogelijk, maar respectloos behandeld worden is nooit goede grond voor samenwerken.
Ook de eigenaar van het Barendrechts Dagblad schrijft als mediapartner van de EVB graag ‘pittige’ columns, waar nooit de EVB maar altijd andere partijen of personen het moesten ontgelden. Ik kan u verzekeren dat met deze columns veel schade is aangericht.

De vraag is: Welk doel dient het om zo op de persoon te spelen? Voor het CDA heeft altijd de inhoud voorop gestaan en met de voorgenoemde columns wordt enkel op de persoon gespeeld en dat vind het CDA niet getuigen van respect naar de medemens.
Een simpel ‘sorry’ volstaat voor ons als CDA niet. Het heeft wel even tijd nodig om weer te kunnen vertrouwen op een respectvolle samenwerking. Ik mag erop vertrouwen dat we daar de komende periode aan gaan werken.

Als we kijken naar de programma’s van de EVB en het CDA kan ik u vertellen dat daar niet heel veel verschil in zit. De kieswijzer van het AD gaf een verschil in scores van ongeveer 20%. Eén belangrijk verschil is de samenwerking in de BAR. Voor het CDA is dat onderwerp een breekpunt.

De laatste vraag die ik hier vanavond zal beantwoorden is: Met wie zou je eventueel willen samenwerken in een coalitie?
Voor ons is dat in ieder geval wel de SGP/CU. Een betrouwbare partner waar we al jaren goed mee samenwerken.
Verder sluit het CDA geen enkele andere partij uit.

Echter, zowel voor als na de verkiezingsuitslag hebben wij mogen vernemen dat door de EVB een samenwerking met het CDA niet serieus wordt overwogen. Een belangrijke reden is dat de EVB moeite heeft met een nieuw raadslid binnen de CDA-fractie. Dit raadslid was actief voor de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht.

Toen vorige week duidelijk werd dat geen enkele partij alleen wilde samenwerken met de EVB hebben wij als CDA om een time-out gevraagd. Dit voorstel werd ondersteund door vijf partijen.
Allereerst wilde we van iedereen weten, waarom niet alleen met de EVB samen? De rode draad was telkens: columns in het Barendrechtsdagblad en vervelende ervaringen met bepaalde spelers binnen de EVB (bestuurstijl).

Als niemand staat te springen om samen te werken met de EVB, dan komen de onvermijdelijke vragen naar voren: hoe dan verder? Is een samenwerking met zes partijen mogelijk en waarom zou het CDA daaraan meewerken?

1. Belangrijke thema’s zoals duurzaamheid en de samenwerking in de BAR zullen in de komende periode prominent op de agenda staan. Het CDA merkt dat deze thema’s ook geen discussie zijn voor SGP-CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66.

2. Belangrijk is een evenwichtige balans in een coalitie en een college. Tijdens de overleggen is duidelijk geworden dat deze partijen grote saamhorigheid hebben getoond met wederzijds respect.

3. Er is geen belemmering om met het CDA samen te werken.

4. Deze variant heeft een meerderheid.

5. Of deze partijen ook qua verdere programma’s tot overeenstemming kunnen komen, zou onderzocht moeten worden.

Het CDA is bereid aan het onderzoek naar brede coalitie mee te werken.
Uiteraard moet eerst blijken of alle 6 de partijen dezelfde mening zijn toegedaan.

Tot zover, voorzitter.