Informatieavond CO2-opslag 27 mei 2009

De gemeente Barendrecht houdt op woensdagavond 27 mei 2009 een informatieavond over de CO2 – opslag in Barendrecht. Doel van de avond is de bewoners te informeren over het principebesluit dat de gemeenteraad in juni 2009 gaat nemen en het bestuurlijke traject dat daarna kan volgen.

De externe adviseurs van de gemeente zullen deze avond een toelichting geven.

De avond start om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.  Locatie: theater het Kruspunt.


informatie ook op www.barendrecht.nl onder button CO2.

Lees over het standpunt van de CDA-fractie op www.cdabarendrecht.nl/CO2