Jongerencentrum aan de Voordijk

Al sinds een aantal jaar blijkt in verschillende jongerendebatten, ook die van eind 2008, dat Barendrechtse jongeren behoefte hebben aan een eigen plek binnen de gemeente Barendrecht. Een plek om te kunnen ontspannen, om te kunnen samenkomen en om activiteiten te organiseren.  

Het CDA ondersteunt de wens van de jongeren van harte. Ook jongeren hebben in Barendrecht recht op een eigen plek.

Afgelopen maandag, 6 april 2009, is er in de commissie Samenleving gesproken over een locatie voor een jongerencentrum. Deze locatie, gelegen aan de Voordijk, ter hoogte van de Kringloopwinkel, is nader onderzocht, nadat uit een vergelijking met twee andere locaties de Voordijk het meest geschikt bleek. Het locatieonderzoek is de eerste stap in de richting van een definitieve jongerencentrum. Wel zal er nog veel moeten gebeuren voordat het zover is.

Er moeten nog verschillende onderzoeken gedaan worden onder andere op het gebied van bodemkwaliteit, verkeer en veiligheid.  Allemaal ook onderzoeken waarvan de uitkomst invloed kan hebben op de voortgang van het jongerencentrum. Ook zijn de kosten van het jongerencentrum van belang. Er moet wellicht extra isolatiemateriaal komen en er moet aandacht zijn voor de luchtkwaliteit. Ook moet er professionele begeleiding van jongerenwerkers zijn. Het valt nog te bezien of dit alles binnen het budget past. De CDA-fractie is akkoord met de locatie Voordijk, maar wacht met spanning de uitkomsten van alle nadere onderzoeken af.

Naast de formele kant van bestemmingsplannen en onderzoeken wordt de komende maanden het contact met omwonenden cruciaal. Afgelopen maandag was er een grote belangstelling van omwonenden van de Voordijk. In een korte tijd hadden omwonenden zich georganiseerd in een actiegroep. Zo’n 100 mensen waren op de publieke tribune aanwezig en 8 mensen maakten gebruik van het inspraakrecht. De mensen maken zich vooral zorgen over overlast.

De CDA fractie zal niet ontkennen dat een jongerencentrum overlast met zich mee brengt, dit is juist een punt waar de volle aandacht op gericht moet zijn. De wethouder moet wat ons betreft aan de bak, overigens samen met de raadsfracties, om met de bewoners in gesprek te gaan. Het jongerencentrum moet met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden gerealiseerd worden. Daarom moet bijvoorbeeld goed gekeken worden naar de openingstijden. Wat ons betreft hoeft het jongerencentrum doordeweeks en op zondag niet tot laat geopend te zijn.

Ook moet er veel aandacht zijn voor alcoholgebruik in het centrum. Onze fractie vraagt zich af of noodzakelijk is om alcohol te schenken in een jongerencentrum. Doordeweeks en zonder dat er feesten zijn wat ons betreft niet. Het jongerencentrum mag absoluut geen kroeg of discotheek worden. Het is een plek waar jongeren zich kunnen ontplooien en elkaar en andere Barendrechters kunnen ontmoeten.

Voor veel bewoners was ook het besluitvormingstraject onduidelijk. Een week na de eerste brief was al de, voor de bewoners eerste, vergadering in de commissie. Voor de raadsleden voelt dit anders, omdat wij al zeker een jaar bezig zijn met een jongerencentrum. Er was een duidelijk verschil van beleving. Het benadrukt voor mij nogmaals dat communicatie cruciaal is in deze fase van de besluitvorming. Om die reden heb ik de wethouder gevraagd een contactpersoon of loket te creëren voor omwonenden van de locatie Voordijk. Zij heeft toegezegd te kijken of dit mogelijk is.

Dialoog, beperken van overlast en beter communiceren zijn de steekwoorden. De CDA fractie is voor de locatie Voordijk, evenals overigens alle andere raadsfracties, maar realiseert zich dat er nog veel moet gebeuren!

Vragen, gesteld door  de CDA-fractie op 9 april 2009 aan wethouder over het openbaar maken van het locatie onderzoek jongerencentrum. kunt u hier downloaden: 20090409_vragen_openbaarheid_van_onderzoek__3_

Amendement: Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2009 heeft de raad een amendement aangenomen met een aantal randvoorwaarden waaraan het jongerencentrum moet voldoen. Lees het amendement hier.