Kleine meerderheid stemt tegen CDA motie ” schijn van belangenverstrengeling”

BelangenverstrengelingBARENDRECHT | Tijdens de raadsvergadering van 21 april 2015 stond opnieuw de “motie schijn van belangenverstrengeling” van wethouder Vermaat op de agenda.

Het CDA is van mening dat er bij wethouder Vermaat als portefeuillehouder centrumaanpak een schijn van belangenverstrengeling is ontstaan omdat zijn broer vele panden bezit in het centrum van Barendrecht
Over deze motie die door het CDA is ingediend was tijdens de vorige vergadering al gestemd maar de stemmen staakten op 14-14. De motie werd opnieuw in stemming gebracht waarbij met een zeer geringe meerderheid de motie werd afgewezen. De oorzaak was nu dat een tweetal fractieleden van de VVD van standpunt veranderde en tegen stemden.
De CDA fractie blijft met de rest van de oppositie van mening dat hiermee de schijn van belangenverstrengeling van wethouder Vermaat niet is weggenomen.