Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Barendrechters met een minimuminkomen, zonder vermogen, hebben in veel gevallen recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.  Op dit moment moet men zelf actie ondernemen om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. De CDA-fractie ziet dat graag simpeler gaan. 

Twee jaar geleden stelden de CDA-fractie hier al vragen over.  Ons bereikte destijds via de ouderenbonden het bericht dat voor de gemeente mogelijk moest zijn de groep 65-plussers met een laag inkomen in beeld te krijgen. Een koppeling met de Rijksbelastingdienst zou dit mogelijk maken. Het kon toen al wel, maar een vermogenstoets moest toch nog steeds door de gemeente uitgevoerd worden. Dat was een reden van het college om niet over te gaan tot koppeling van deze belastinggegevens met de gemeentelijke administratie.  Uit het antwoord van het toenmalige college maakten wij op dat ook de uitwisseling met het vermogen over niet al te lange tijd mogelijk moest zijn. Voor 65-minners met een laag inkomen was deze gegevensuitwisseling in 2005 nog niet mogelijk.  

Tijdens het vragenkwartier van de commissie Planning en Control van 12 maart 2007 heeft Corrie Righolt-Dam deze vragen wederom aan het college gesteld. We hopen op korte termijn een antwoord te krijgen op de stand van zaken over de uitwisseling van gegevens van de Rijksbelastingdienst  van Barendrechters die rond moeten komen met een minimuminkomen.

N.B. De vragen uit 2005 kunt u  vinden onder nieuws/archief 2003 – 2005 en dan zoeken op kwijtschelding.