Leefbaarheid rondom sporthal de Driesprong

De CDA-fractie heeft  begin februari 2009 vragen gesteld aan het college over de leefbaarheid rondom de Driesprong en het aangrenzende parkeerterrein. Er bereikte ons diverse klachten van omwonenden. Deze klachten betroffen onder meer  het niet handhaven van het alcoholverbod en het vele zwerfvuil in de openbare ruimte.

De vragen van de CDA-fractie kunt u hier downloaden: 070209__vragen_overlast_rondom_driesprong

Inmiddels heeft de CDA-fractie de antwoorden van het college ontvangen.

De antwoorden van het college kunt u hier downloaden: antwoorden_college_vragen_rondom_driesprong

De CDA-fractie is tevreden met deze antwoorden en de inspanning van onder meer de wijkregisseur om er met de bewoners uit te komen. Vanzelfsprekend zullen we de voortgang blijven volgen.