LET OP: nieuwste info CO2 informatie avond!!!

De gemeente Barendrecht laat in een persbericht van 16 februari 2009 het volgende weten: Vanwege het grote aantal aanmeldingen van bewoners is besloten ook het gemeentehuis open te stellen op de  CO informatieavond op 18 februari. Hier kunnen op een groot scherm de plenaire sessies gevolgd worden die plaatsvinden in het Kruispunt. Tevens wordt hier een tweede informatiemarkt ingericht.

Het programma in de Theaterzaal van het Kruispunt ziet er als volgt uit:

Groep 1

19.00 – 19.15 uur: inloop

19.15 – 20.00 uur: start eerste gezamenlijk gedeelte in de theaterzaal, met korte presentaties van Rijk, Shell, provincie Zuid-Holland en gemeente Barendrecht.

20.00 – 20.30 uur: forumdiscussie, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren

20.45 – 22.15 uur: informatiemarkt.

Groep 2

19.00 – 20.45 uur: inloop en informatiemarkt

21.00 – 21.45 uur: start tweede plenaire gedeelte in de theaterzaal, met korte presentaties van Rijk, Shell, provincie Zuid-Holland en gemeente Barendrecht.

21.45- 22.15 uur: forumdiscussie, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren

22.15 uur: einde avond.

De CDA-fractie zal op woensdag 18 februari 2009 zowel aanwezig zijn in het Kruispunt als in het gemeentehuis.

Wij rekenen op uw komst en horen graag uw mening op die avond of stuur u uw mening via CO2@cdabarendrecht.nl
Uw mening is voor ons van groot belang bij het nemen van een besluit.

Meer informatie op deze avond vindt u hier

Meer CDA-informatie: https://www.cdabarendrecht.nl/co2/  of op www.barendrecht.nl onder button CO2