Martin van Hengel zijn Blik op Barendrecht

In de gemeentekrant, Blik op Barendrecht (als los katern te vinden in de Schakel) van 12 maart  2009 een column van CDA-raadslid Martin van Hengel. Heeft u zijn column gemist? Lees hem dan hier!  

Mijn blik op Barendrecht

Als jongste raadslid heb ik inmiddels een jaar ervaring binnen de gemeenteraad. In dat jaar heb ik me vooral bezig gehouden met het jeugdbeleid in de gemeente, met de maatschappelijke stage en met een aantal sportieve en bestuurlijke onderwerpen. Eén jaar ervaring is een mooi moment om terug te kijken. Wat is mij zoal opgevallen en bijgebleven? Mijn belangrijkste conclusie: Eigenlijk is de politiek net als judo (mijn favoriete sport).

Een voorbeeld: dit jaar is de gemeente bezig geweest een tijdelijk jongerencentrum te realiseren. Daarvoor wilde men de noodlokalen bij de middelbare school aan de Botter gebruiken. Alle gemeentelijke kracht werd hierop gericht. Overleg hier, juridisch advies daar. Vanaf het begin was de uitkomst onzeker en de rechter floot de gemeente uiteindelijk na 9 maanden krachtsinspanning terug. Helaas geen jongerencentrum in Barendrecht.

Conclusie: Als je teveel kracht gebruikt, dan word je gegooid en eindig je op je rug!

Een tweede voorbeeld: er is een prachtig initiatief in Barendrecht, waarbij jongeren in een sleutelwerkplaats kunnen sleutelen aan bijvoorbeeld hun scooter. Ook is in deze sleutelwerkplaats gewerkt aan de loungebus. Deze hippe oude SRV wagen rijdt nu door Barendrecht en bezoekt plekken waar jongeren hangen. Zo worden contacten gelegd door het jongerenwerk en eventuele overlast vermindert. Deze initiatieven zijn weliswaar ondersteunt door de gemeente, maar vooral mogelijk gemaakt door enthousiaste Barendrechters, jong en oud.

Conclusie: gebruik de kracht van een ander en je behaalt samen het meeste succes!

Een derde en laatste voorbeeld: tijdens een raadsvergadering is door mij en mijn partij, het CDA, voorgesteld om als gemeente de maatschappelijke stage op de kaart te zetten en onder andere scholen te helpen bij het zoeken naar stageplaatsen. Ook moet de gemeente zelf een aantal plaatsen bieden voor stagiairs. Toen ons voorstel in stemming werd gebracht, leek het een spannende stemming te worden. Niet alle partijen in onze raad waren even enthousiast. Na een betoog en een aantal korte gesprekken werd het voorstel met een kleine meerderheid van stemmen aangenomen. De gemeente gaat actief beleid voeren op (maatschappelijke) stages, een goede zaak!

Conclusie: Een wedstrijd is leuk, maar nog leuker als je wint!

Het laatste en belangrijkste wat mij bij blijft van een jaar in de gemeenteraad gaat over u. Ik ben op vele werkbezoeken geweest binnen onze gemeente: bij sportverenigingen, bij de speeltuin, bij de kinderopvang, bij individuele bewoners en op voorlichtingsavonden. Iedere keer weer krijg ik enorm veel energie van en respect voor alle Barendrechters die zich voor hun werk, maar vaker nog vrijwillig, inzetten voor onze Barendrechtse samenleving.

Een laatste vergelijking met de sport: Samen is het veel leuker dan alleen!

En daarom vraag ik u: blijf actief of wordt het. Laten we al het enthousiasme dat u in de gemeente brengt behouden. Bedankt voor een mooi jaar in de gemeenteraad.