Meerdere locaties geschikt voor CO2 opslag

Vandaag zijn de resultaten van de nadere studies in het kader van CO2-opslag bekendgemaakt door ministers Cramer en Van der Hoeven en gedeputeerde Van Heijningen aldus een persbericht van de gemeente Barendrecht. Het gaat hier om een locatieonderzoek, een integrale veiligheidsstudie en een gezondheidsonderzoek. De gemeente Barendrecht gaat de onderzoeken goed bestuderen,  maar is verheugd dat er meerdere locaties in aanmerking komen voor een demonstratieproject.

Nader bestuderen

Verantwoordelijk wethouder Simon Zuurbier zegt in een eerste reactie: "We moeten deze rapporten uiteraard nog goed bekijken, maar het allereerste dat opvalt is dat er meerdere locaties geschikt zijn voor een demonstratieproject CO2-opslag. En dat er bij die alternatieven ook een locatie bij is, die niet onder dichtbevolkt gebied ligt, zoals in Barendrecht wel het geval is. Dat is natuurlijk goed nieuws."

Het College van B&W van Barendrecht zal de onderzoeken nu eerst goed bestuderen. Na het weekeinde geeft de wethouder een inhoudelijke reactie op de onderzoeken.

Besluit over locatie

Naar verwachting zullen de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ) binnen twee weken een besluit nemen over de locatie Barendrecht. Tevens neemt de provincie Zuid-Holland een besluit over de vergunning.

Tot zover het gemeentelijke persbericht.

De CDA-fractie heeft net als de gehele gemeenteraad op 29 juni 2009 nee gezegd tegen de opslag van CO2 onder onder Barendrecht op grond van feiten en argumenten.
De feiten, die voor de CDA-fractie belangrijk zijn en waren voor dit nee kunt u lezen in de volgende flyer_definitief_standpunt_cda
De bestudering van de onderzoeken zal binnenkort plaats vinden. Het is op dit moment voor de CDA-fractie nog te vroeg op de vandaag gepubliceerde onderzoeken inhoudelijk te reageren.