Middeldijkerplein: rust moet weer keren

De CDA-fractie ontving 23 december 2009 al antwoord op haar vragen over de snelheid waarmee de politie bij een incident in een supermarkt in Carnisse Veste aanwezig was. Uit het antwoord van de burgemeester blijkt ,dat de politie precies binnen de vastgestelde tijd 15 minuten aanwezig was. Ook wordt uit het antwoord op onze vragen duidelijk dat de klant, die uiteindelijk gewond raakte, de eerste klappen heeft uitgedeeld. De bewuste klant heeft geen aangifte gedaan. Niet bekend is of de jongeren aangifte zullen doen. In de antwoorden aan de CDA-fractie wordt verwezen naar antwoorden  op vragen van een andere fractie.

In deze brief worden een aantal plannen van de politie uiteengezet, waar de raad ook bij de commissie Samenleving van 7 december jl.  kennis heeft kunnen nemen.

Duidelijk wordt nogmaals  dat in het overleg met de politie (het gemeentelijke Beke overleg) voor de groep overlastgevers een aparte aanpak wordt ontwikkeld.

Citaat van de burgemeester  van Belzen uit de antwoordbrief: Tot slot laat ik onderzoeken, in hoeverre een tijdelijke verblijfsverbod, zowel in de parkeergarage bij de Jumbo, de passage door het winkelcentrum, en delen van het Middeldijkerplein, kan worden ingesteld. Een tijdelijk verblijfs- en of samenscholingsverbod voor groepen van meer dan 3 personen geeft de politie de ruimte om stikt te handhaven op grond van de APV. Dit laatste heeft niet mijn voorkeur, gelet op de verdere negatieve beeldvorming in dit drukke gebied. Het lijkt me echter, in combinatie met de andere maatregelen, een goed middel om de rust te doen weerkeren."

De plannen van de burgemeester sluiten goed aan bij dat wat de CDA-fractie wil: Daar waar overlast is moet gelden repressief optreden als het moet, preventief als het nog kan.  Duidelijk moet zijn dat in Barendrecht overlast niet wordt getolereerd. Dit geldt overigens niet alleen voor de jongeren rondom het Middeldijkerplein maar voor iedereen die in Barendrecht woont of verblijft!

Wordt zeker in 2010 nog vervolgd. Naar wij hopen met een positief resultaat.

De brief met antwoorden aan de CDA-fractie: 231209_antwoord_cda_vragen_middeldijkerplein