Nieuwe bomen voor Middeldijk

Na een langdurig proces zijn dan nu de eerste bomen gekapt en nieuwe bomen geplant op de Middeldijk en Bakkersdijk.  

Na de eerste plannen van "zo maar alles kappen’ van het vorige college wordt er nu een gedegen plan van gefaseerd kappen gedurende de komende 10 jaar uitgevoerd.

De eerste bomen op de Middeldijk zijn gekapt en de eerste essen zijn ook al weer geplant. Hoewel het relatief forse aanplant betreft ziet het er toch wel redelijk kaal uit. Gelukkig blijven er dus nog de nodige volwassen bomen staan. Deze bomen zorgen er in ieder geval voor dat niet de gehele dijk er kaal bij ligt en bepaalde ecologische en esthetische waarden behouden blijven.

Ook op de Bakkersdijk zijn de nodige bomen gekapt. Bij bestaande bomen, ook op de Voordijk heeft of wordt grootschalig onderhoud gepleegd. Hierdoor is er geen risico meer voor het afbreken van zware takken.

Het CDA heeft zich intensief met de besluitvorming beziggehouden geïnspireerd door de deskundige inbreng van het actiecomité "Barendrecht Kappen". Een motie en een amendement werden tijdens het hele traject ingediend.

De CDA fractie vindt dat er nu een plan wordt uitgevoerd dat tegemoet komt aan de eisen van de veiligheid, aan de wensen betreffende de ecologie en recht doet aan de aan de belevingswaarde van de omgeving. Bovendien komt er op de Middeldijk naast het fietspad ook voor de wandelaars een veilig voetpad.