270809_corrie_kees_klein.jpg

Ook in buitenland nee tegen plannen CO2-opslag

Barendrecht blijkt niet de enige plek op de wereld te zijn, waar men nee zegt tegen de ondergrondse opslag van CO2 op haar grondgebied.  

In Denemarken wordt door burgers geprotesteerd tegen plannen om CO2 ondergronds op te slaan.  Protesten in Amerika (Greenville, Ohio) hebben inmiddels resultaat gehad. Daar gaat de opslag niet door.

Tijdens zijn vakantie viel het oog  CDA-afdelingsvoorzitter Kees Silvis op een artikel in een Deens dagblad. Het gaat om plannen van de energieleverancier Vattenfall in Jammerbugt in Noord-Jutland om ondergronds CO2 op te slaan.

Een groep bewoners is daar tegen de plannen om onder hun grond CO2  op te slaan. 

270809_corrie_kees_klein.jpg  

Kees Silvis overhandigt Corrie Righolt-Dam de Deense krant (www.jp.dk)  van 5 augustus 2009. Foto: H.C. Righolt

Al twitterend kwam Corrie Righolt-Dam in contact met de AntiCO2storage groep  in Greenville Ohio (USA).

In een e-mail geeft één van de leden van deze Amerikaanse actiegroep aan dat na een fel verzet uiteindelijk iedere gekozen functionaris, ook die van de staat Ohio aan de zijde van de actiegroep stond.  Seismologisch onderzoek kon niet plaats vinden omdat iedereen meewerking weigerden.  Uiteindelijk heeft dit onlangs (augustus 2009)  geresulteerd in het afblazen van de plannen voor ondergrondse opslag van CO2 in Greenville,  De e-mailcorrespondentie met  Ohio, Amerika kunt u hier downloaden:240809_greenville_ohio
De laatste weken blijkt dat ook de internationale pers aandacht krijgt voor het nee
tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.

Op nationaal front is er nog geen besluit te melden.  Eind 2009 nemen de ministers van der Hoeven, Cramer en de Zuid-Hollandse Gedeputeerde van Heijningen naar verwachting een definitief besluit.

Meer informatie ook met een Engelstalige Summary vindt u op www.cdabarendrecht.nl/CO2