Raad maakt zich zorgen over politiesterkte in regio

De gemeenteraad van Barendrecht maakt zich grote zorgen over de plannen van de minster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie de politiesterkte in de regio Rotterdam Rijnmond fors te verminderen. Op initiatief van de SGP-ChristenUnie fractie is tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2009 unaniem een motie aangenomen om haar ongenoegen duidelijk te maken. In deze motie spreekt de raad zich uit, dat zij achter haar burgemeester staat en fel tegenstander is van de dreigende  personeelsinkrimping in de politieregio Rotterdam-Rijnmond.

De raad verzoekt tevens  burgemeester van Belzen de gevoelens van de raad over te brengen aan de korpsbeheerder van de politie Rotterdam Rijnmond, de minister en andere direct betrokkenen.

De volledige tekst van de motie kunt u hier downloaden: 020609_motie_politie