Raad staat achter zienswijze CO2-opslag

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 9 maart 2009 werd duidelijk dat de gemeenteraad unaniem de "zienswijze Milieueffectrapport (MER) ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht" van het college onderschrijft.

Lees dan verder op: https://www.cdabarendrecht.nl/ruimte/raad-achter-zienswijze-co2—opslag-423.php