Raad wil meer weten over overlast Middeldijkerplein

Een delegatie van de gemeenteraad bracht vrijdag 27 maart 2009 een werkbezoek aan het Middeldijkerplein en direct omgeving.

De raad was daar op uitnodiging van de bewonerscontactgroep overlast Middeldijkerplein (BCOM). De BCOM wilde de raad direct op de hoogte stellen van de hinderlijke overlast, die de bewoners al vele jaren ondervinden. De CDA-fractie stelde daar al eerder vragen over. Een recent schrijven van de burgemeester stemde ons hoopvol. Echter de beleving van de bewoners bleek anders te zijn.

Aan het einde van het gesprek met de BCOM vonden de raadsleden dat ze aan dit bezoek toch een vervolg moesten geven.

De raad heeft daarom de griffier de opdracht gegeven op korte termijn een vervolgbijeenkomst te organiseren, waarbij in ieder geval de burgemeester, de wijkregisseur, de politie, het jongerenwerk, een aantal jongeren en een  vertegenwoordiging van de BCOM aanwezig zijn. Wij willen onder meer weten welke plannen er liggen om de overlast rondom het Middeldijkerplein structureel te verminderen en hoe de communicatie/terugkoppeling naar bewoners goed kan verlopen.

Een door alle fractiewoordvoerders ondertekende brief met onze verzoek aan de griffier  is maandag 30 maart 2009 naar burgemeester van Belzen gestuurd.


Download hier:

De voortgangsrapportage van de burgemeester 180309_voortgangsrapportage_middeldijkerplein

De brief van de fractiewoordvoerders aan de burgemeester: 300309__gezamenlijke_brief_raad_middeldijkerplein_def