Raad zegt nee tegen CO2 opslag in Barendrecht

In de commissie Ruimte van 8 juni 2009 stond het principebesluit CO2-opslag in Barendrecht op de agenda.   De raad is unaniem: nee tegen CO2 opslag in Barendrecht.

De gemeenteraad had in een motie van 2 juni 2008 besloten dat er voor er verdere stappen gezet konden worden de raad een principebesluit moet nemen over het al of niet opslaan van CO2 onder de Barendrechts bodem.  
Dit principebesluit moet volgens de motie genomen worden als alle feiten en argumenten bekend zijn en voor er verdere vergunningen moeten worden afgegeven. De commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft in april 2009 aangegeven dat de effecten van de CO2 opslag in het milieueffectrapport (MER) juist zijn beschreven.  De gemeente Barendrecht komt op grond van het toetskader CO2-opslag tot een andere conclusie dan de commissie voor de m.e.r.. 

Argumenten om het niet te doen is dat er onvoldoende waarborgen zijn dat het kooldioxide veilig kan worden opgeslagen. Ook ontbreekt het draagvlak in Barendrecht.  

Corrie Righolt-Dam ging er in haar betoog  op in dat we op grond van de feiten die we nu kennen de enige conclusie kan zijn, nee. Er is gewoon te weinig onderzoek gedaan en door onafhankelijke instituten bevestigd om voor eeuwen hier CO2 op te slaan.

Ook stelde de CDA-fractie de vraag, die door gedeputeerde Staten en de ministers in najaar moet worden beantwoord wat het nationaal belang is van een demonstratieproject in Barendrecht.  Wat hier op geslagen moet worden is minder dan een druppel op een gloeiende plaat gezien in het mondiale perspectief.
De CDA-fractie kreeg van de wethouder de toezegging dat als de Gedeputeerde en de ministers Barendrecht zouden gaan overrulen hij direct naar de bevolking communiceert wat de vervolgstappen zijn en wat iedereen kan doen om bezwaar te maken. Duidelijk is dat als dit scenario waarheid zou worden Barendrecht de juridische "strijd" aangaat.
In de raad van 29 juni 2009 wordt het nee officieel bekrachtigd in een besluit van de raad

Meer argumenten lezen van de CDA-fractie download dan de volledige bijdrage bijdrage_cda-fractie_co2_080609

Meer informatie op www.cdabarendrecht.nl/CO2 en www.barendrecht.nl onder button CO2.