Resultaten Collegeprogramma

RESULTATEN COLLEGEPROGRAMMA 2018-2022

In 2018 hebben 6 verschillende partijen een coalitie gevormd, waaronder het CDA Barendrecht.
Deze partijen hebben een akkoord gesloten en er is een college samengesteld.
Dir college heeft een collegeprogramma opgezet en is daarmee aan de slag gegaan.

Wat zijn de resultaten daarvan?
In het collegeprogramma zijn 122 punten opgenomen die het college wilde oppakken. Van deze 122 punten zijn er 106 afgerond ( 87%) en 12 deels (10%) en 4 niet (3%).
Een behoorlijk goed resultaat dus waar we trots op zijn!
Om welke punten gaat het dan? Zie hieronder een overzicht van de meest in het oog springende punten onderverdeeld naar hoofdstuk

Barendrecht had en heeft woningen nodig voor alle doelgroepen. Wat hebben we bereikt sinds 2018?

 1. 2018: 117
 2. 2019: 90
 3. 2020: 55
 4. 2021: 242 in aanbouw
 5. 2022: 269 gepland
 6. 2023: 150 gepland (deel stationstuinen)

Totaal t/m verkiezingen 2022: 773
+Daarnaast is besloten om totaal ongeveer 3250 woningen te bouwen in de Stationstuinen
In 2023 zullen de eerste 600 daarvan worden opgeleverd

De opmerkelijkste resultaten:
-Meer BOA’s op straat
-Tweede veiligheidspost Centrum
-Cameratoezicht fietsen
-Meer vuurwerkvrije zones

 • Integraal beleid WMO, jeugd en participatie
 • Plan van aanpak voor personen met verward gedrag
 • Preventiebeleid met vroegsignalering
 • Innovatiefonds sociaal domein
 • Kindpakket gerealiseerd
 • Akkoord tegen eenzaamheid
 • Werken aan dementievriendelijke gemeente
 • Herontwikkeling Borgstede
 •  
 • Betere verbinding Oost West (bus 183 via het NS station)
 • Invoering buurtbus
 • Andere vervoerswijzen introduceren
 • Snelfietspad F15 doortrekken
 • Fietsroutes verbeterd (5)
 •  
 • Extra investeren in onderhoud buitenruimte
 • Verder ontwikkelen Zuidpolder
 • Verbeterde waterkwaliteit Gaatskensplas
 • Buitengebied aantrekkelijker voor wandelaars
 •  
 • Verminderen restafval
 • Meer groen, bomen en biodiversiteit realiseren
 • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen en voertuigen
 • Meer laadpalen
 • Duurzaamheidslening
 • Versterken natuureducatie op scholen
 •  
 • Meerjarig sluitende begroting
 • Eneco aandelen verkocht
 •