Resultaten Toetsingskader CO2 in Provinciale Staten

De Zuid-Hollandse Statencommissie Groen, Water en Milieu (GWM) wil eerst met Gedeputeerde van Heijningen spreken over de resultaten van het toetsingskader CO2-opslag in Barendrecht voor Gedeputeerde Staten vergunningen afgeven.  

Dat is het resultaat van de besprekingen in de Statencommissie GWM van woensdag 23 september 2009. Op de agenda stond de vaststelling van het toetsingskader CO2– opslag van de provincie. In mei 2009 had de commissie GWM om een toetsingskader gevraagd.

De meerderheid van de Statenfracties kozen de lijn, die ook de de Barendrechtse raad gevolgd heeft: eerst de resultaten van het toetsingskader kennen en dan pas besluiten of de ondergrondse opslag in Barendrecht veilig is en al of niet door kan gaan.

Provinciale Staten gaat niet over het afgeven vergunningen in het kader van de opslag. Daar gaan Gedeputeerde Staten  (GS) en het Rijk over. Toch heeft Gedeputeerde van Heijningen toegezegd dat hij voor hij een besluit neemt de resultaten van het toetsingskader eerst voorlegt aan de Provinciale Staten. Dat besluit moet in het najaar 2009 vallen.

In oktober 2009 moet het beloofde locatiekeuzeonderzoek gereed zijn. Dan moet duidelijk zijn of het terecht is dat Barendrecht als locatie aangemerkt is of dat er alternatieven zijn. Bij dit onderzoek is als onafhankelijke partij Det Norske Veritas betrokken.

Marianne de Wild, CDA-woordvoerder in de Staten van Zuid-Holland, benadrukte dat ze bij een besluit het draagvlak zwaar wil laten meewegen. Zij pleitte er dan ook bij de Gedeputeerde voor om zijn doorzettingsmacht zo voorzichtig mogelijk aan te wenden en het ontbreken van draagvlak daarbij te betrekken. Marianne de Wild wilde hiertoe uitgedaagd, nog geen ja of nee zeggen tegen de opslag van CO2 . Wel gaf zij aan dat zij zich ernstige zorgen over CO2-opslag op de locaties in Barendrecht maakt.

Het provinciale toetskader is alleen toegesneden op Barendrecht. Gedeputeerde van Heijningen wilde het niet nu al van toepassing verklaren op mogelijk andere locaties in Zuid-Holland. Dat was volgens hem nog niet aan de orde. Tijdens de discussie werd ook niet duidelijk in hoeverre de gedeputeerde rekening gaat houden met het draagvlak onder de Barendrechtse bevolking.  Wel zei de heer van Heijningen dat hij door middel van communicatie met Barendrechters een nieuwe impuls aan het project wil geven. 

Voorafgaand aan de commissiebehandeling hebben de Barendrechtse fractievoorzitters Wim van der Hoek (VVD), Tessa Augustijn (GL) en Corrie Righolt-Dam een pleidooi gehouden om CO2  niet in Barendrecht op te slaan.

De discussie is nog niet ten einde en wordt dit najaar nog vervolgd.  De mening van Barendrecht staat sinds 29 juni 2009 vast.

We houden u op de hoogte!

Download hier:

De inspraak bijdragen van: 
Corrie Righolt-Dam: bijdrage_cda_commssie_gwm_230909

Wim van der Hoek: bijdrage_vvd_commissie_gwm_230909

Tessa Augustijn:

Het toetsingskader CO2-opslag Barendrecht van de provincie: concept_provinciaal_toetsingskader_co2-opslag_te_barendrecht