Ruimte voor jongeren.

Op maandag 30 juni 2008 is de notitie ‘Ruimte voor Jongeren’ in de gemeenteraad besproken. In de afgelopen weken is er veel te doen geweest over deze notitie en met name over het belangrijkste onderdeel ervan: het jongerencentrum.

Naast het jongerencentrum, waarover verderop in dit stuk meer, stonden er in de notitie vooral ideeën voor jongeren vanaf 14 jaar. Zo is er een idee om een sport- en spelbus te laten rijden. Met deze bus kunnen lokaal activiteiten voor jongeren worden georganiseerd. Ook worden er activiteiten voorgesteld om jongeren een plek te geven en tegelijk de overlast die dit soms geeft op een originele manier tegen te gaan. Zo wordt er gedacht aan flex-JOPS, een soort mobiele hangplaatsen die makkelijk herkenbaar zijn. Deze constructie wordt aan een groep jongeren gegeven, zodat ze een eenvoudig, maar effectief onderkomen hebben. Zorgt een dergelijke plaats voor overlast, dan is aan de herkenbaarheid snel duidelijk welke groep moet worden aangesproken op dit gedrag.
Naast de flex-JOPS moet er ook een loungebus gaan rijden die de overlast kan tegengaan, daar waar dat nodig is. De CDA fractie heeft met interesse kennis genomen van deze originele ideeën van het College van B&W. Wij hopen dat de ideeën het gewenst effect hebben, namelijk een plek voor (groepen) jongeren en een vermindering van de overlast. Omdat de effectiviteit van de plannen nog onbekend is hebben wij het College gevraagd om ons om de drie maanden op de hoogte te houden van de vorderingen omtrent dit onderdeel van het jeugdbeleid.

Dan het jongerencentrum. Wellicht heeft u in onze papieren nieuwsbrief, het CDAktueel, het stuk gelezen over dit onderwerp. Voor diegene die dat gemist hebben een korte samenvatting: In het CDA verkiezingsprogramma pleiten wij voor een jongerencentrum met een professionele jongerenwerker, in het collegeprogramma 2006-2010 staat dat er in het vierde kwartaal van 2007 een jongerencentrum moet zijn gerealiseerd in Barendrecht. Zoals u wellicht weet is dit niet gelukt. Uiterlijk in 2008 is het nieuwe streven, echter bleek een definitieve plaats niet haalbaar op die termijn. Daarom stelt het College van B&W voor om op een tijdelijke locatie een tijdelijk jongerencentrum te realiseren. De locatie die het college daarvoor had bedacht was aan de Botter naast het schoolgebouw van het Johannes Calvijn. Een meerderheid van de gemeenteraad is op 30 juni jl. akkoord gegaan met deze voorgestelde locatie. Dit echter wel na een hoop juridische discussie over de haalbaarheid. De noodlokalen blijken daar te staan, terwijl een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan al sinds 2005 is verlopen! De CDA fractie heeft het college daar kritisch over aangesproken. Het gaat ons echter te ver om de lokalen daar te slopen, vervolgens de procedure op te starten en de lokalen dan opnieuw te plaatsen. Na een hoop discussie en kritische noten van de gemeenteraad aan het adres van het college van B&W kiest de CDA fractie er nu voor om vooruit te kijken. Verder uitstel daar zijn alleen de jongeren maar de dupe van. Het wordt tijd dat we een belofte, namelijk het realiseren van een jongerencentrum, inlossen.

Dan het permanente jongerencentrum, zoals eerder ook aangegeven, eigenlijk de echte voorkeur van de CDA fractie. In een motie_permanent_jongerencentrum, mede door ons ingediend en unaniem ondersteund in de gemeenteraad, hebben we het college de opdracht meegegeven om in september een aantal locaties aan te geven waar ze een permanent jongerencentrum denkt te kunnen realiseren. De planning van het college is dat er over drie jaar een permanente locatie gerealiseerd is. Wij vinden dat te lang duren. Wij hopen met de motie de vaart erin te houden en zo snel te komen tot een definitieve locatie!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit of andere onderwerpen, neemt u dan gerust contact met mij op telefonisch via 0180-547571 of via de mail